AMELLERİN BOŞA ÇIKMASI NASIL OLUR?

1. İnsanı Yücelten Amelidir:

İnsanı güzel işleri kurtarır. Malı daha ölüm döşeğinde onu terk eder. Yakınları, mezar kapısında bırakıverir. Şan, şöhret, makam ve mevkii geçicidir. Ancak insanı ameli terk etmez, kıyamet gününde kalkan olur, insanı korur ve kurtarır. Kabirde karşısına çıkar, onu rahatlatır. Peygamber (a.s.) ashabına şöyle diyor: 

-“Size Allah’ın onlarla günahlarını mahvedip, dereceleri yükselteceği amelleri söyleyeyim mi?.” Ashap:

-“Evet, söyle ya Rasulallah!” derler. Peygamberimiz:

-“Meşakkatli zamanlarda güzelce abdest almak, uzaklardan camilere gelmek ve bir namazdan sonra diğer namazı beklemek.” buyurur.

Güzel ameller insanı Cenab-ı Allah’a yaklaştırır.

Kötü amel ise insanı Allah’tan uzaklaştırır ve yaşadığına pişman eder.

Nuh peygamber, tufanda oğlunu kurtarmak istedi, Cenab-ı Allah ona: “Ey Nuh! O iyi olmayan amel sahibidir. Cahillerden olma!” diye vah yetti. (Hud: 46) 

1. Amelin Devamlı Olanı Makbuldür:

Amel ve ibadet az da olsa devamlı olanı makbuldür. Cenab-ı Allah şöyle emreder:

-“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine itaat et.” (Hıcır: 99) Bir ayette de: “Eğirdiği ipliği büktükten sonra bakıveren kadın gibi olmayın” buyurur. (Nahl:

92)

Peygamberimiz de: “Allah’ın en çok sevdiği amel, devamlı olan ameldir.” (Riyaz üs-Salihın: 152)  Bir Müslümana da: “Falan gibi olma. O geceleri ibadet ederken, gece ibadetini bırakıverdi” demiştir.(Age: 154)

Sen Allah’ı sever, ibadet ve itaat edersen, Allah da seni sever. Sen Allah’ı unutursan sen de unutulursun. 

1. Kulun İbadete İhtiyacı Vardır: Dünyada huzuru, mutluluğu için ahrette kurtuluşu için kulun ibadet etmeye ihtiyacı vardır. Ahretin sermayesi ibadettir, itaattir. Parasız tuvalete sokmuyorlar, amelsiz, ibadetsiz cennete nasıl koysunlar?

Bir hadiste: “Ölenlerden kimse yoktur ki, sözü ile ameli tartılmasın. Sözü amelinden ağır gelenin ameli kabul olmaz” buyrulur.(Ramuz el-Ehadis:379/11)

Boş söz, dile zahmet verir. İnandım deyip yaşamamanın, gevşeklik göstermenin ve terk etmenin telafisi mümkün değildir. İbadeti terk insanı imansızlara benzetir. Bir İslam büyüğüne sormuşlar: “namaz kılmayan kâfir olur mu?”, “olmaz, ama kâfirde namaz kılmaz” demiş. Amel değil günah terk edilir.

İbadete Allah’ın ihtiyacı yoktur. Kul onunla Allah’a yaklaşacaktır. Kimse kimsenin yerine ibadet edemez. Allah ibadeti yalnız kalbi kirli olanlara değil herkese emretmiştir. Belirli bir olgunluğa eriştikten sonra ibadete gerek olmadığı, ibadetin gayesinin olgunlaştırmak olduğu söylenilerek ibadeti terk etmek şeytanın tuzağıdır. Ne sebeple olursa olsun ibadeti bırakmak, ibadet etmemek Allah’ın terk ettiğinin alametidir. Aynı zaman da en büyük cezadır.  4-Müflis Kimdir?

Ebu Hureyra (r.a)’a bir gün Hz. Peygamber sorar:

-“ Müflis kimdir? Biliyor musunuz?” oradakiler:

-“Müflis parası pulu olmayan kimsedir.”dediler. Hz. Peygamber: -“ Benim ümmetimin müflisi o kimsedir ki, kıyamet gününde namazla, oruçla, zekâtla gelir. Fakat şuna sövmüş, şuna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş. Bundan dolayı onun hasenatından o adamlardan her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden hasenatı tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra o kimse cehenneme atılır.” (R.Salihın:216)

            Kötü huylunun biri merdivenden düşüp ölür. Birkaç gün sonra oğlu rüyasında görür ve sorar:

-“ Baba nasılsın, kurtulabildin mi?” Babası:

-“ Ne kurtulması oğlum, ben merdivenden doğru cehenneme düştüm” der. Müflis, günahları karşılığında sevaplarını kaybedendir. 

5-Sevabı Giderip Amelleri Boşa Çıkaran Şeyler Nelerdir?

Cenab-ı Allah her ameli kabul etmez. Peygamberimiz: 

-“Allah ancak amelin ihlâslı olanını kabul eder.” demiştir. (Ramuz el-Ehadis:91/13)  bir defasında da şunu öğütlemiştir: 

-“Sizden biri bir amel yaptığında güzel yapsın.” (Age:55/5) Hz. Ömer (r.a) bir rahibi görür, gözleri yaşarır ve şu ayeti okur: -“ Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur.” (Gasiye:3) Peygamber bir gün Ashabı’na:

-“Allah içinde zerre kadar riya olanın amelini kabul etmez” der. (Müslim:1/93)

İtikat düzgün olmadan, bid’at terk edilerek yapılan işler boşunadır. Kuran da Peygambere hitaben şöyle buyrulur:

-“De ki: size yaptığı işler bakımından en çok ziyana uğrayanları haber vereyim mi? Bunlar, iyi ve güzel işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları boşa giden kimselerdir.” (Kehf:103/104)  

-“Yoksa kötülük yapanlar, kendilerini, iman edip güzel amel edenler gibi mi olacaklar, hayatları ve ölümleri bir mi olacak sanırlar?” (Caşiye: 21)

-“Ey iman edenler! Sadakalarınızı başa kakmak, eziyet ederek insanlara gösterişte bulunmak maksadı ile boşa çıkarmayın.” (Bakara: 264) buyurarak amellerin nasıl boşa gittiğini haber veriyor.

Peygamber efendimizde şu uyarılarda bulunuyor:

-“İnsanı mahveden yedi şeyden kaçının: Allah’a şirkten, sihirden, adam öldürmekten, faiz yemekten, yetim malı yemekten, savaştan kaçmaktan, suçsuz kadına iftiradan.” (Müslim, İman: 144)

-“Altı şey ameli mahveder: Başkalarının ayıbı ile meşgul olmak, kalp katılığı, dünya sevgisi, hayâ azlığı, uzun amel, zalimin zulmünün devamı.” (Ramuz el-Ehadis: 297/3) -“Üç şey vardır ki, kimde bulunmazsa ameli fayda vermez:

  1. Kendini Allah’ın bildirdiği günahlardan alıkoyan takva,
  2. İnsanlarla iyi geçinmeyi sağlayan güzel ahlak,
  3. İhtiyaç sahibini karşılayan yumuşaklık.” (Age: 262/11)

“Zandan sakının. Şüphe yok ki zan, sözün en yalan olanıdır. Başkalarının gizli işlerini araştırmaya kalkmayın, merak da etmeyin. Birbirinizle rekabete girişmeyin. Birbirinize kızmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Allah’ın kulları olarak kardeş olun. Birbirinize haset etmeyin. Bir de birbirinizin evlenme teklifinde bulunduğu kadına o nikâhlanıncaya veya vazgeçinceye kadar talip olmayın.” (Age: 175/12)

Demek oluyor ki, amel etmek kadar onun muhafazası önemli. Bir günah, bir hata amelleri götürür.

“Sevaplar, günahları giderir.” (Hud: 114) ayetine göre de günahlar sevaplarla karşı konmalıdır. Çünkü kıyamet gününde günahlarla sevaplar tartılacak, sevapları ağır gelen cennete, günahları ağır gelende cehenneme gidecektir. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir