AMELDEKİ MEZHEBLER (4 hak mezhep)

1-Hanefi Mezhebi: Kurucusu: İmam-ı Azam Ebu Hanife’dir. Anadolu, Balkan Türkleri, Irak, Türkistan, Afganistan, Hindistan ve

Mısır’da yaygındır

2-Şafii Mezhebi: Kurucusu İmam-ı Şafii’dir. Irak, Mısır, Suriye ve Güney Anadolu’da mensupları vardır.

3-Maliki Mezhebi: Kurucusu İmam-ı Maliktir. Hicaz ve Kuzey Afrika’ da yaygındır.

4- Hanbeli Mezhebi: Kurucusu Ahmet Bin Hanbeldir. Şam, Hicaz ve Irak bölgelerinde yaygındır. Bu dört mezhebin dördü ve hak mezheptir. Kur’an’a ve sünnete dayanır. Aralarında terslik yoktur. Farklılıklar izah tarzında doğan şeylerdir. Birde bölgesel şartlardan dolayı bazı farklılıklar vardır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir