ALLAH’TAN KORKMAK

 Allah korkusunu başka korkularla karıştırmamalıyız. Allah korkusu; kaçmayı, uzaklaşmayı, tedirgin olmayı gerektiren bir korku değildir. Allah korkusu insanı kötülüklerden uzaklaştıran, insanı yücelten Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanmaya vesile olan bir korkudur.

 Allah’tan korkanı Allah başka korku ile korkutmaz. Allah’tan korkmayan bir çok şeyden korkar. Allah korkusu bütün korkulardan emin olmayı sağlar. Rızkını, ecelini onun bunun elinde aratmaz.

     Allah korkusu, insanın kurtuluşunu sağlar. Bir hadiste şöyle müjde vardır:

  • “Sinek başı kadar bile olsa gözünden Allah korkusuyla yaş akan, yanakları ıslanan kimseyi Allah ateşe haram kılar.” (İbn-i Mace, Zühd:19)
    • “Allah yanında iki damladan daha sevimli bir şey yoktur. Biri Allah yolunda akıtılan, diğeri de Allah korkusundan akan gözyaşı.” (Tirmizi, Cihad:26)

 Allah korkusu, insanı tedirgin eden bir korku değildir. Allah korkusu insanı Allah’a yaklaştırır.

 Allah’tan korkmayan, başkalarından çekinmez, kimseden utanmaz. İyi olmaya, fedakarlık yapmaya çalışmaz.

     Cenab-ı Allah Kur’an’da:

  • “Ey iman edenler! Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (Al-i İmran:102)
    • “Yalnızca benden korkun!” (Bakara:40) diye emrediyor.

 Allah’tan korkmazsa bir insan düzgün yaşamaz. Güzel bir ölümle ölmeye çalışmaz. “Benim cesedimi ne yaparlarsa yapsınlar” diyenler gibi olur.

 Allah’tan korkmayan dürüst olmaz. Çünkü onun için dürüst olmanın bir ölçüsü yoktur. Hak hukuk tanımaz. Zira Allah’tan bir çekincesi yoktur.

 Peygamber (as): “Allah korkusu her hayrın, her iyiliğin başıdır.” Demiştir. (Ramuz el-Ehadis:277/8)

 Bir hadislerinde de: “İman edenlerle arkadaş ol ve sadece Allah’tan korkan yemeğini yesin.”  

 Kutsi Hadiste de: “İki korkuyu cem etmem; dünyada benden korkmayanı ahirette korkuturum. Dünyada benden korkanı ahirette emniyette kılarım.” (Age:329/8) buyrulmuştur.

     Hz.Ömer devlet başkanı iken biri ona:

  • Allah’tan kork ya Ömer! Der.

     Hz.Ömer (ra) düşer bayılır. Ayılınca sararmış yüz ve kısık sesle şöyle der:

  • Ömer de kim oluyor ki Allah’tan korkmayacak?

 Allah korkusu insanı yüceltir. Yusuf (as) Allah’tan korktuğu için zeliha’dan uzak durmuştu. Allah da onu kölelikten sultanlığa yükseltmiştir.

 Allah’tan korkan kadın, kedisine yapılan çirkin teklifi red eder. Adam: “Bak kervanda herkes uyudu” deyince kadın: “Bak bakalım Allah da uyumuş mu? Cevabını verir.

 Kadı Şüreyh’e kayın validesi hanımından memnun olup olmadığını sorar: Şüreyh: “Çok memnunum, beni hiç üzmedi. Yanlış da yapmadı. Allah razı olsun” deyince kayın valide: “Tabiki memnun olacaksın damat, ben onu Allah korkusu ile yetiştirdim” der.

 İhtiyaç sahibi bir kadına yapılan yardımdan sonra tuzak kurulur. Kadın titremektedir. Adam: “Korkma kimse görmez, kimse bilmez” deyince kadın: “Ben ondan değil Allah’tan korkuyorum” der. Adam: “Sen yoklukta korkarken ben Allah’ın her türlü nimetine karşılık neden korkmam!” diyerek kadından özür diler.

 Bakın gerçek Allah korkusu insanı ne hale getiriyor? Nasıl faydalı ve nasıl zararsız hale getiriyor?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir