ALLAH’TAN BAŞKASINA YARATICI DENİR MI?

Yaratmak, yüce Allah’a mahsustur. Biz yaratamayız. Yaratmak, yoktan var etmektir. Biz, ancak Allah’ın yarattıklarında değişiklik yapabiliriz. Allah’tan başkası için “yaratıcı”, “yarattı” gibi ifadeler kullanmak doğru değildir.

Tabiat içinde: “yaratıcı”, “yarattı” denemez, şuurlu denirse şirke düşülür.

Tek yaratıcı Cenab-ı Allah’tır.

Kur’an’da:

“Rasûlüm! Deki: “Göklerin ve yerin Rabbı kimdir? Deki: Allah’tır. “O halde deki: O’nu bırakıp da kendilerine fayda ve zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz? Yoksa O’nun yarattığı bir yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü. Deki: Allah herşeyi yaratandır ve O, birdir, karşı durulamaz güç sahibidir.” (Rab:

16)

“O Allah ki, herşeyin yaratıcısıdır, O’ndan başka Tanrı yoktu r” (Mü’minun sûresi: 62}

Allah yaratıcıdır, yaratılan değildir.

Peygamberimiz şöyle buyurur:

“İnsanlardan bazıları, lafı şunu demeye kadar   getirirler.   “Anladık,   Allah   herşeyin yaratıcısıdır. Peki onun yaratıcısı kimdir?”

(Hadis Arş. 7/169)

Bu şeytanın vesvesesidir. Allah’ın varlığı: kendindendir, O, ezelî ve ebedîdir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir