Allah’tan başkası yaratıcı olabilir mi?

Yaratmak, yoktan var etmek demektir. Allah’tan başka kimse yoktan var edemez. İnsanların yaptığı şey şekil değişikliğidir. Yaratılan bir şey yaratamaz. Mesela insan, tabiat yaratılmış olan şeylerdir. Kur’an’da şöyle buyrulur: 

-‘’Yaratmak cenab-ı Allah’a mahsustur’’ (A’raf:54)

-‘’Yaratıcı ancak rabbindir.’’ (Hıcır:86)

-‘’Her şeyin yaratıcısı Allah’tır. (En’am:102)

-‘’Rasülüm dedi ki: Göklerin ve yerin rabbi kimdir? De ki: Allah’tır. O halde de ki: O’nu bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz? De ki: Körle gören bir olur mu hiç? Ya da karanlıkla aydınlık eşit olur mu? Yoksa O’nun yarattığı bir yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü? De ki: Allah her şeyi yaratandır ve o birdir. Karşı durulamaz güç sahibidir. (Rad:16)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir