ALLAH’LA İLGİLİ NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

          

 Cenab-ı Allah’a imanımız tam, itikadımız düzgün olması gerekir. Adını saygı ile anmalıyız. Allah’ı sevmeliyiz, başkalarına da sevdirmeliyiz. Yapacağımız bir hata için Allah’tan korkmalıyız. Allah’ın emir ve yasaklarına uymalıyız.

 • Cenab-ı Allah’ı asla bir şekil olarak düşünmemeliyiz.
 • Allah için adres göstermemeliyiz. O mekandan münezzehtir.

Allah bir yerde bir kimse de tecelli etmez.

 • Cenab-ı Allah, peygamberin dışında kimseyle konuşmaz ona görünmez. Bir insanın rüyasına da girmez.
 • Allah’ın adını olur olmaz yeminle anmamalıyız.
 • Allah’ın adı ile lanet okumamalıyız.
 • Kahpe felek, zalim felek ifadelerini kullanmamalıyız.
 • Cenab-ı Allah’a ve yarattıklarına sövmemeliyiz. Bir şeye sövmek, onu yaratana kadar uzanır.

 Geçen bir kardeşimiz soruyordu: “Bir insan dine, kitaba, peygambere ve kutsal olan şeylere sövse, Allah’a dil uzatsa nikah gider mi?” diye.

 • “Böyle bir durumda Allah korusun iman gider, imana bağlı olan nikah gider. O güne kadar yapılan ibadetlerin sevapları gider. Sadece işlenilen günahlar kalır.” Dedim.
 • “Peki ne yapılması lazım?” Diye sordu. Cevap:
 • “Önce pişmanlık duyulur. Kelime-i Şehadet getirilerek yeniden iman edilir.

Tevbe istiğfar edilir. Evli ise nikah tazelenir.”

      Cenab-ı Allah’a Karşı İu İfadeleri Kullanmaktan Kaçınılmalıdır:

     Bazı sözler vardır ki, şirk kokar. Birkaç örnek verecek olursak:

 • Yarattı, yaratıcı, yaratmak kelimeleri Allah’tan başkası için kullanılmamalıdır. Çünkü; yaratmak, Allah’a mahsustur. Allah, her an yaratmaktadır. (Rahman:29)
 • “Kurtar, koru, imdat, yardım et, yetiş ey falan!” kelimeleri, Allah’tan başkası için kullanılırsa şirke düşülür.
 • Falan halimize vakıftır bizi görür ve bilir.
 • Falan olmasaydı falan beni öldürecekti.
 • Allah işe karışmazsa
 • Yaratıcı tabiat
 • Allah şuradadır, buradadır.

Koca Allah, Allah baba, Allah dede

 • Allah be, Hay Allah be!
 • Ey Allah’ım neredesin? Duymuyor musun? Görmüyor musun? Eğer görüyorsan, duyuyorsan…

     Bu ve bunun gibi ifadelerin kullanılması son derece tehlikelidir.

     Dikkat edilecek bir husus da 

Cenab-ı Allah’la araya herhangi bir aracı sokmamaktır. Yapılan bir şeyi Allah rızası için yapmaktır.

     Bir sahabi bir gün Peygamber (as)a gelerek şöyle der:

 • Ya Rasûlallah, bana öyle bir amel söyle ki, bana faydası olsun, başkalarına da faydası olsun. Aynı zamanda Allah da razı olsun.”

     Peygamber (as) şöyle cevap verir:

 • “Bir şey ancak Allah için olur” demiş ve Zümer Sûresi’nin 2.ayetini okumuştur. Anlamı şöyledir:
 • “Şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah’a has kılarak ihlasla kulluk et.”

 Buradan anlıyoruz ki bir şeyi Allah’la, Allah’ı da başka şeyle karıştırıp, paylaştırmamız gerekir. Mesela “şunun için, bunun için… hassaten Allah rızası için Fatiha” ifadesi yanlıştır. Eğer bir şey Allah içinse başka şey için olmaz. Şayet başka şey içince Allah için olmaz. “Allah için de oluversin” demek ortak koşmak olur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir