ALLAH’IN YARATTIĞINI BOZMAKTAN KAÇINMAK

Cenab-ı Allah: “İnsanı güzel biçimde yarattık.” (Tin: 4) buyuruyor ve insana soruyor: 

-“Ey insanlar! Seni yaratıp, düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?” (İnfitar: 6- 8)

Ayrıca şeytanın saptırma tehlikesine karşı insanı şöyle uyarıyor:

-“Şeytan dedi ki: Kullarını muhakkak sapıtacağım. Onları boş kuruntulara boğacağım. Onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” (Nisa: 119)

Allah Resulü dövme yaptırmayı ve yapmayı yasaklamıştır. Hatta lanetlemiştir.  Şöyle buyurur: 

-“Allah; dövme yapana, yaptırana lanet etsin.” (Buhari, Libas: 82)

-“Takma saç takana, taktırana, bedene dövme yapan ve yaptırana Allah lanet etsin.” (Ramuz el-Ehadis: 347/8)

-“Sırf güzelleşmek için dövme yapan ve yaptırana,  yüzünden tüy yolan ve yoldurana, dişlerini seyreltip inceltene böylece Allah’ın yarattığını değiştirene Allah lanet etsin.” (Müslim Libas: 120) + (Riyaz üs-salihın: 3/205) Hz. Amir (r.a) şöyle nakleder: 

-“Allah resulü buyurdu ki, saçını, sakalını siyaha boyayanın kıyamet gününde Allah yüzüne bakmaz.”(Ramuz el-Ehadis: 92/6)

-“Allah, süslenmek için yüzünü boyayıp, kaşlarını yolana, yoldurana lanet etsin.” (Ramuz el-

Ehadis: 347/12)  Başkalarına benzemekten, cinslerin birbirine benzeşmesinden kaçınılmalıdır.

Peygamberimiz: “Kim kime benzerse onlardandır.” demiştir. Kötü kimselere, inanmayanlara benzemekten kaçınılmalıdır. Kadın erkek birbirine benzememelidir.

Peygamber (a.s): “Erkeğe benzeyen kadına, kadına benzeyen erkeğe, Allah lanet etsin.” buyurur.(R. Salihın: 1663)+ (Ramuz el-Ehadis: 347/10) 

Peygamber efendimiz altın ve ipeği erkeklere uygun görmemiştir. Altın ve ipek kadının süs eşyasıdır. Onun için erkek bunlarla süslenmeyecektir. (Bak: Ramuz el-Ehadis: 411/16)  Erkek gümüşle süslenecektir.(Age: 209/1) devamında ki hadiste de “Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir.” Buyurur. Peygamberimiz gümüş yüzük takmıştır. (Age: 550/15) Hz. Ali (r.a) şöyle der:

-“Allah resulü bana altın yüzük takmayı, ipek elbise giymeyi, rüku ve secdede Kur’an okumayı, sarı renkte elbise giymeyi yasakladı.” (İ. Canan, Hadis Ans: 7/52)

Peygamber (a.s) bir adamın parmağında altın yüzük görür, onu çıkartıp fırlatır atar ve şöyle der:

-“Sizden biri ateşli kora koşup, onu elinde mi taşıyor? Ben size bunu haram kılmadım mı?

Peygamber (a.s) oradan ayrıldıktan sonra oradakiler yüzüğü alıp gelir, o adama derler ki: 

-“Al bunu ailen için harcarsın!”  O sahabe der ki: 

-“Hayır! Peygamberin attığını vallahi almam.” (Riyaz üs-salihın: 189)

Burada peygamberimizin tepkisine: “Madem peygamberim böyle uygun gördü bana da uymak düşer.” düşüncesiyle itaati ve teslimiyeti görüyoruz. 

Peygamberimiz bir de altın ve gümüş kaplardan yiyip içmeyi yasaklamıştır. Şöyle buyurur: -“ipek elbise giymeyin, altın ve gümüş kaplardan yiyip içmeyin.” (R.salihın: 780) -“Altın ve gümüş kaplardan yiyip içenler, karınlarına cehennem ateşi doldurmuş olurlar.”

(Age: 781)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir