Allah’ın sıfatları başkasında görülebilir mi?

Cenab-ı Allah’ın varlığı ile yaratılmışların varlığı ve özelliği tamamen farklıdır.

Allah, kendisine ibadet edilen, her türlü noksanlıktan uzak yüce varlığın adıdır. ‘’Allah gibi’’ diyebileceğimiz hiçbir varlık yoktur.

Allah’ın adı ve zat-ına mahsus sıfatları bir başkasına isim olarak verilemez. 

Allah’ın sıfatları diğer varlıkların sıfatlarından çok farklıdır. Mesela Allah’ın bilmesi, görmesi, kudreti bizimkiler gibi değildir. İnsanların bir şey yapması Allah’ın yaratmasına benzemez.

Cenab-ı Allah rızık verir, öldürür, diriltir, cezalandırır, mükâfatlandırır. O’nun yaptığını diğer hiçbir canlı yapamaz.  Kur’an’da:’’Allah’ın eşi, benzeri ve dengi yoktur. Allah gibi hiçbir şey yoktur’’ buyrulmaktadır. (İüra:11)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir