Allah’ın Sevmediği Amel ZULÜM

Zalim: Haksızlık ve zulüm eden, kötü kıyıcı, merhametsiz, gaddar kimse demektir.

Zulüm: Haksızlık, eziyet, işkence, baskı, adaletsizlik demektir.

Zulüm: bir şeyi kendine ait olmayan yere koymak, sınırı aşmak doğru davranmamak, günah işlemektir.

Mazlum: Zulüm görmüş, zulme, haksızlığa uğramış kimse demektir.

Bazen arabalarda, eşyalarda “zalim” yazıldığını, yazdırıldığını görüyoruz ki, bu son derece yanlıştır. Zalim, Allah’ın lânetlediği, zulmeden kimse demektir. Düşünülürse bu, kabullenilebilecek bir isim olamaz.

Zalime, zulme özenilmez. Çünkü zulmün ömrü kısadır. Cenab-ı Allah zalime mehil verir, amam zalimin yaptığını yanına bırakmaz. Şair:  

Allah tokatının sedâsı yoktur

Vurduğu zaman devâsı yoktur diyerek Allah’ın zalime, vakti saati gelince, devası olmayan tokat atacağını ifade etmiştir.

            Allah’ın zalime cezası, yıldırım gibi iniverir. Çünkü mazlumun âhı, insanların kulağına gelmese de Allah’a yükselmesinde bir perde yoktur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir