Allah’ın bir şekli var mıdır?

Biz Cenab-ı Allah’ın varlığını idrak ederiz. Ama O’nun şekli olmadığı için onu kavrayamayız. Akıl onu tasavvurdan acizdir. 

Allah’ın eşi benzeri yoktur. İnsan ne şekilde hayal ederse etsin Allah ondan başkadır. Allah hiçbir şeye benzemez, hiçbir şeyde Allah’a benzemez. Geçmişte Allah’a bir şekil düşünenler putperestliğe yönelmişlerdir. Kısaca şöyle diyebiliriz: Allah bir cisim, bir madde olmadığından şeklide yoktur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir