ALLAH’I UNUTMAK

Her şey normalken Allah’ı anma, O’na sığınma lüzumu hissedilmiyor. Allah’ın korumasına ihtiyaç duyulmuyor.

İnsanın, Allah’ın ikramı, ihsanı olmadan, O’nun korumasının dışında hayatını devam ettirmesi mümkün değildir. 

Başta besmele çekmeyi unutuyor veya ihmal ediyoruz. Bu durumda besmelesiz işin hayrı olmaz. Besmele her hayrın anahtarıdır. Besmele Allah’a sığınmadır, yardım istemedir. Besmele işi kolaylaştırır ve helalleştirir. Aynı zamanda nimetin bereketini arttırır.

Besmelesiz iş eksik olur. Besmelesiz hayat, Fatihasız mezara götürür. Besmelesiz işe şeytan karışır. Besmelesiz evde şeytan eğleşir, besmelesiz sofrada şeytan yer içer. 

Besmele çekmeyi unutana peygamber (as): “Bismillahi evvelihi ve ahirihi” demeyi tavsiye ediyor. (R.Salihin:732)

Bir hadislerinde de: “Bir kimse sabahleyin “Eûzü bismillahis-semi u’l-alimimi neşşeytanirracim” derse sabahtan akşama kadar şeytandan emin olur.”  (Ramuz el-Ehadis:433/5) buyurur.  

 • *              *

        Sık sık, olur olmaz yerlerde besmele çekerek, meşru iş yapmadığı halde büyükçe besmele asarak istismar edenler oluyor.  

        Bir defa her yerde besmele çekilmez. Uygun olan yerde çekilir. Adam, günah işlerken, haram yer içerken besmele çekmeye kalkıyor. Dünya menfaati sağlamak için duvardan duvara besmele yazısı asıyor. Ama davranışlar besmeleye uymuyor. 

 • *              *

        “Tavuk için, et için bakalım besmele çekildi mi, çekilmedi mi?” diyerek işyerinde, misafirlikte fitne çıkartılıyor.  

        Cenab-ı Allah: “Kesim sırasında Allah’ın adı zikredilmeyen (“Bismillahi Allahü Ekber” denilmeyen) hayvanın etini yemeyiniz.” (En’am:121) buyuruyor.

        Bilinmeyen konularda bilgi eksikliği veya yokluğu olunca hüsnü zanda bulunuluyor. “İslam ülkesindeyiz, Müslüman kesmiştir,” deriz. Besmele çekerek yeriz. Dedikodulara itibar etmeyiz. Fitneye sebep olmayız. 

 • *              *

        Besmelesiz ve Allah’a sığınmayanlarda şeytan korkusu tedirginliğe neden oluyor.  

        Besmelenin manası ne? Besmele çeken: “Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlarım. Lanetlenip kovulmuş şeytanın şerrinden âlemlerin Rabbi olan Allah’a sığınırım,” demiş, güç kuvvet sahibi Allah’a sığınmış olur. 

        Besmele çeken şeytandan ve şeytanın zarar vermesinden emin olur. 

 • “Yiyoruz, doymuyoruz,” diye şikâyet edenlere peygamber (as): “Besmele çekiniz, yemeğiniz bereketli olur.” Cevabını veriyor. (R.Salihin:746)

Hz. Ali (ra) da: “Sıkıntıya düştüğünde “Bismillahirrahmanirrahim Lâ havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyil azim” de. Bununla Allah senden belanın her çeşidini uzaklaştırır,” demiştir. 

Şeytan, besmeleli bir hayat yaşayan, inançlı kimselere zarar veremez. Birkaç ayette şöyle buyrulur:

 • “Allah’a sığınana şeytanın hâkimiyeti yoktur.” (Nahl:98-100)
 • “İhlâslı kullar üzerinde şeytan ağırlığı olmayacaktır. Onlara koruyucu olarak Rableri yeter.” (İsra:65)
 • “Allah’ı zikretmekten gafil olana şeytanı musallat ederiz.” (Zuhruf:36)

Müslüman, Allah’a dayanıp, Allah’a güvenmelidir. Allah müsaade etmedikten sonra şeytan hiçbir zarar veremez. (Mücadele:10)

 • *              *

        Çeşitli vesilelerle bir yerde buluşan insanlar Allah’ın adını anmadan kalkıp gidiyorlar.  

        Kur’an’da: “Siz Allah’ı unutanlar gibi olmayın ki, bu unutmaları, onlara kendi nefislerini unutturmuştur.” Uyarısı yapılıyor. (Haşr:19)

        Peygamber (as) da şöyle bildiriyor:

 • “Bir kimse bir yerde oturur da Allah’ı zikretmeden kalkarsa, Allah’a karşı eksik iş yapmış olur. Bir kimse yatağa yatarda Allah’ın adını anmazsa yine eksik iş yapmış olur.” (R.Salihin:822)

Bir uyarısı da şöyle olmuştur:

 • “Allah’ın adını anmadan bir toplantıdan kalkan kimseler, merkep leşinden dağılmış kargalar gibidir. O toplanma onların pişmanlığına sebep olur.” (Age:838)

Ashap Asr suresini okur dağılırmış. Bizde kısa bir şekilde de olsa Rabbimiz Allah’ı anabiliriz. Çok zor değil, çok zaman da almaz.

 • *              *

        Allah’ı anma ihtiyacı duymayanın geçimi dar ve sıkıntılı bir hayat oluyor.

        Kur’an’da: “Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe artan bir azaba uğratır.” (Cin:17)

 • “Kim Allah’ı anmaktan yüz çevirirse, ona şeytanı musallat ederiz.” (Zuhruf:36) buyrulur.

Peygamberimiz Allah’ın adını anmayıp unutanı, ölüye benzetir. (Buhari, Deavat:67)

Mevlana şu konularda şu duaları sık sık okuyun demiştir:

 • Her korku için “Lailahe illallah”
 • Bütün elem ve kederler için “Maşallah”
 • Her niyet için “Elhamdülillah”
 • Her nimet bolluğu için “Eş-şükrü lillah”
 • Her şaşılacak şey için “Sübhanallah”
 • Her günah için “Estağfurullah”
 • Her darlık için “Hasbiy’allah”
 • Her kaza ve keder için “Tevekkültü al Allah”
 • Her musibet için “İnna Lillahi ve inna ileyhi raciûn”
 • Her günah için “La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”
  • *              *

        Allah’ı anmaktan uzak durmak insanı yalnız ve korumasız bırakır.

        Allah’ı anmak Allah’la olmaktır. Buda nefsin ve şeytanın gücünü kırar, insana huzur verir, kalbi gönlü diri ve uyanık olur.

        Şair:”        Gece gündüz zikredenin,                 Yardımcısı Allah olur.

                Her yerde Allah diyenin,

                Hakk derdine derman olur,” der.

        Kur’an’da: “Allah’ı ananı, Allah da anar.” (Bakara:152) “Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad:28)

        Peygamber (as) şöyle bildiriyor:

 • “Allah’ı zikreden kimselerin melekler etrafını sarar, onlara sekinet iner ve onları Allah meleklerin yanında anar.” (Ramuz el-Ehadis:386/9)
  • *              *

        Kafesteki bülbül gibi ötüp durmayı her şey zannetmemek gerekir.

        Dua zikirdir, şükür zikirdir, salâvat zikirdir, namaz zikirdir, istiğfar zikirdir, günahlardan haramlardan kaçınmak, ticari hayatta dürüstlük, hayırlı faydalı iş yapmak, sünnet üzerine hayat yaşamak zikirdir. 

        İnsanın sözünde hayatı olmadıkça doğru iş yapmış olmaz.

 • *              *

        Allah’ı anmakta bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Bunlardan bazıları şunlar oluyor:

 • Önce kalbin, midenin, dilin temizliğine dikkat edilmiyor.
 • Hayatı etkilemeyen dil alışkanlığından kurtulunamıyor.
 • Bağıra, çağıra, hoplaya, zıplaya, sağıra seslenir gibi zikirler oluyor.  Temiz hayat yaşanmadığı için hayattan zevk alınmıyor.
 • Allah’tan gafil olarak zikrediliyor.
 • Riya ve gösterişten uzak kalınmıyor.
 • Fitneye sebep olacak şekilde davrananlar oluyor.
 • Zikirde alay edenler olduğu gibi, içki içerken besmele çekenler oluyor.
 • Tef, dümbelek çalarak zikrediliyor.
 • Cenazede, sokak yürüyüşlerinde tevhit, tekbir getiriliyor.
 • Başı derde girdiği anlarda veya bedduada Allah anılıyor.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir