Allah’ı Nasıl Sevelim?

 Derler ki; Mecnun için Leyla bir vasıta idi. Eğer Mecnun Leyla’ya takılıp kalsaydı Leyla, Mecnun için bir puttan farksız olurdu. Mecnun da Mecnun olmazdı.

     Musa Peygambere Cenab-ı Allah sorar:

 • Benim için ne yaptın? Musa (as):
 • Ya Rabbi! Senin için namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim, zekat verdim… diye sıralar. Allah-ü Teâlâ:
 • “Bunlar senin içindir. Sen benim için ne yaptın?“ Der. Musa (as):
 • “Senin için ne yapabilirdim ya Rabbi!” deyince:
 • “Benim için sevdin, bir dost edindin mi? Veya rızam için nefret edip bir düşman edindin mi?” buyurur.

 Demek ki dostluk da düşmanlık ta Allah için olacaktır. Bu Allah sevgisinin alametidir.

     Bir gün Allah Rasûlünün yanına bir adam gelir ve:

 • “Ey Allah’ın elçisi! Bana öyle bir şey söyle ki onu yapınca beni hem Allah sevsin hem de insanlar sevsin” der.

     Peygamber (as) ona şöyle der:

 • “Dünyaya takılıp kalma ki Allah seni sevsin. Kimseden de menfaat bekleme ki halk seni sevsin.”

Peygamber (sav) şöyle anlatır:

 • “Bir adam vardı. Bir din kardeşine ziyaret için yola çıktı. Allah’ın görevlendirdiği melek önüne geçip sordu:
 • “Nereye?”
 • “Bir kardeşime ziyarete gidiyorum.”
 • “Senin akraban mı?”
 • “Hayır.”
 • “Ondan elde edeceğin bir menfaat var mı?”
 • “Hayır. Ben onu sırf Allah rızası için ziyarete gidiyorum.” Melek ona dedi ki:
 • “Sen onu nasıl seviyorsan, Allah da seni öyle seviyor.” (Müslim Birr:38)

     Bir kutsi hadiste Cenab-ı Allah şöyle buyurur:

 • “Kulum beni sevince ben de onu severim. Onu sevince, onun adeta konuşan dili, işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum.” (Buhari, Rikak:38)

     Allah’ın kullarını sevmek ve sevindirmek Allah sevgisindendir.  

 Peygamber efendimiz şöyle buyurur:  – “Allah için birbirini sevenler kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenirler. Diğer insanlar korkar, onlar korkmaz. Diğer insanlar sıkıntı çeker, onlar çekmez.” (Ramuz el-Ehadis:107/4)

     Bir hadislerinde de:

 • Allah’ı, kullarına sevidirin ki; Allah da sizi sevsin.” (Age:273/7) buyurmuştur.

     Bir gün Ebu Hâtem’in kapısı çalınır.

 • “Kim o?” der. Dışardan:
 • “Allah” diyen bir kul” denilince kapıyı açar ve ayaklarına kapanarak:
 • “Başka „Allah’ diyen var mı onun da ayağına kapanayım” der.

     Sevgilerin en güzeli, en yücesi Allah sevgisidir.

     Allah; bir kimseden razı olursa, Allah onu sever.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir