Allah’ı nasıl bilmeliyiz?

-Allah vardır, birdir

-Allah mekandan münezzehtir. 

-Allah şekilden münezzehtir. 

-Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. 

-Doğmamıştır doğrulmamıştır.

-Hiçbir şey O’nun dengi ve benzeri değildir. 

-Gizli, aşikar olan her şeyi bilir.

-O, merhamet sahibidir.

-Her şeyi yaratan O’dur.

-Her şeyin sahibi ve yöneteni O’dur.

-O’nun şanı yücedir. Güzel isimler O’nundur.

-Allah’ın kudreti sonsuzdur.

-Tek güvenilecek dayanılacak varlık O’dur.

-İbadet ve kulluk ancak O’na yapılır.

-Yerde ve gökte ne varsa, O’nu anar.

En güzel Cenab-ı Allah’ı anlatan ayet, Ayet-el Kürsidir. Şöyle buyrulur. 

“O’ndan başka tanrı yoktur.

-O, diridir.

-O, herşeyi idare eden ve hesaba çekecek olandır.

-Kendisine ne uyku gelir, ne de uyuklama

-Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.

-O’nun izni olmadan kim şefaat edebilir?

-O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.

-O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden insanlar, tam olarak bilemezler.

-O her yerdedir. Yarattıklarını koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. -O, yücedir, büyüktür” (Bakara:255)

İhlas suresi de tevhid akidesinin en anlamlı ifadesidir:

-“De ki: O Allah birdir.

-Allah hiçbir şeye muhtaç değildir her şey ona muhtaçtır.

-O, doğurmamış ve doğmamıştır.

-O’nun hiçbir dengi yoktur, ortağı yoktur.

****

Yer ve gök Cenab-ı Allah’ın varlığını gösteren delillerle uzaya ilk giden Müslüman Kazakistan uyruklu Ebubekir Toktar: “Uzayda Allah’ın büyüklüğü karşısında titredim” demiştir. 

Ne varsa her şey Cenab-ı Allah’ın eseridir. İbrahim (as) gibi eserden müessire gitmek suretiyle Allah’ın varlığı anlaşılacaktır.

Ataizmin en ateşli savunucusu olan İngiliz Prof. Antony Flex, 50 yıl savunuculuğunu taptığı ataizmden dönmüş, Allah varmış, aldattığım herkesten özür diliyorum” demiştir. 

Baba+oğul+kutsal ruh inancına sahip olan Hristiyan ülkelerde düşünen ve araştıran kimseler Müslüman olmaktadır. 

Kur’an insanı düşünmeye okumaya ve tefekkür etmeye davet eder. Alem, mesajlarla ve Allah’ın varlığının delilleriyle doludur. Çok uzağa gitmeye gerek yok insanın kendi yapısını düşünmesi akıl sahipleri için yeterlidir. 

Göklerde ve yerdeki nizam, ölçü yüce Allah’ın delilerindendir. 

Kur’an’ın ifadesiyle Allah “Herşeyi yaratmış ve yarattığı şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir” (Furkan:2)

Dünyadaki her bir varlık ve gerçekleşen her olay düşünülürse, Cenab-ı Allah’ın varlığının

delildir. 

Aklını kullanmayanlar bunları anlayamazlar kuru ağaç gibi ne yaprağı olur ne de meyves,i onlar ancak cehenneme odun olurlar.

Ben Allah’a inanıyorum demekle iman olmaz. Niçin neden inandığının farkında olunacaktır. Böyle olmadığı için birçoklarının Allah’la arası iyi değildir. Çoğu zaman şirke düşer, doğru dürüst kulluk yapamaz.

İnsana filozofların, sosyologların telkin ettiği tanrı değil, peygamberlerin haber verdiği Allah lazımdır. Allah’a inanan ateizmi, darvinizmi, tabiatçılığı ve yaratılana tapmayı red eder. 

Aklın vazifesi, Allah’ı bulmak ve inanmaktır. Geleneksel iman olmaz. Elle tutup gözle görmediğime inanmam” demenin hiçbir değeri yoktur. Atomdaki enerjiyi, aklımızı, ruhumuzu görmeden inanmıyor muyuz?

Allah’ı şekil olarak düşünemeyiz. O şekilden münezzehtir. Yarattıklarından hiçbirine benzemez. Peygamber (as): “Allah’la ilgili aklınıza ne gelirse, Allah ondan başkadır” buyurmuştur.

Yunus ne güzel ifade etmiş:

“Yücelerden yücesin Kimse bilmez nicesin”

Kur’an’da:

“O’nun eşi benzeri yoktur” (Şura:11) buyrulur.

Ben Allah’ı gördüm diyen meczuplar oluyor. Allah şekil değildir ki, ne görülsün?

İslam tek Allah, inancına dayanır. İslam’a girişte de Allah’ın birliği, şüphesiz olarak kabul edilir.

Allah Resulünün davetinin özü Allah’ın birliğine davet olmuştur.

Müşriklerin Allah’la ilgili soruları üzerine ihlas suresi nazil olmuştur.

Müşriklerinde günümüz ateistlerinin de sorduğu sorulardan biri de “Allah nerededir?” sorusudur.

Bazıları Cenab-ı Allah’ı gökte kabul etmişlerdir. İslam inancına göre Allah mekandan münezzehtir. Allah her yerdedir. Allah ilmi ve kudreti ile her zaman her yerde mevcuttur. 

Yunus ne güzel ifade etmiştir: 

“Yücelerden yücesin.

Kimse bilmez nicesin.

Ne göktesin ne yerde

Her yerdesin her yerde” 

Kur’an’da: “O, öyle bir Allah’tır ki, yerde de gökte de Allah’tır” (Zuhruf:84) buyrulur.

Cenab-ı Allah şekilden de münezzehtir. Akıl Allah’ın varlığını bulur ancak onu kavrayamaz. Onun için peygamber (as): “Allah’ın yarattıklarını düşünün fakat zatını düşünmeyin. Allah hayal ettiğinizden başkadır” buyurmuştur. 

Şûra Suresi 11. Ayette de: “O’nun hiçbir benzeri yoktur” buyrulur. Müslüman Allah’ın varlığına birliğine inanır, nasıldır, nerededir, neye benzer bunları düşünmez. Çünkü insan Allah’a inanmakla mükelleftir. 

Tek kelimeyle Allah bir cisim, bir madde değildir ki, bir şekli olsun. 

Tek yaratıcı Cenab-ı Allah’tır. Allah’tan başka yaratıcı yoktur. O, “Ol!” der olur. İnsanı bir damla sudan, ayrı seslerde, ayrı şekillerde ayrı parmak izlerinde, ayrı genlerde yaratan O’dur. 

Kur’an’da: “Gökleri ve yeri yaratan Allah’tır. O, bir işin olmasını dilerse, O na ancak “OL!” der ve olur.” (Bakara:117)

“Yaratmak Allah’a mahsustur” (A’Raf:54)

Yaratmak bir şeyi yoktan var etmektir. Yaratıcı Allah’tır. 

Allah’tan başka yaratıcı kabul etmek, inanç yönünden yanlıştır. Meselâ; tabiatı yaratıcı kabul etmek gibi… Yaratılan yaratıcı olamaz. 

Varlık Âleminin meydana gelmesinde tesadüfe yer olamaz. Çünkü hiçbir şey kendi kendine var olamaz.

Etrafımıza baktığımız zaman akıl sahipleri için tesadüfe yer olabilir mi? Okyanusta bir gemi kaptansız yol alıp varacağı yere varabilir mi? Şu uzayda yıldızlar ay, güneş, gezegenler bir ölçü içerisinde nasıl yol alıyor?

Kur’an’da: “Her şeyi yaratıp nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah’tır.” (Furkân:2) buyruluyor.

Kısacası, dünyanın neresinde bir şey varsa orada Allah vardır. Allah’ü Ekber. En büyük Allah, Allah’tan başka büyük yok.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir