ALLAH’I NASIL ANABİLİRİZ?

     Cenab-ı Allah Kur’an’ı Keriminde şöyle buyurur:

 • “Beni anın, ben de sizi anayım; bana şükredin, nankörlük etmeyin.” (Bakara Sûresi:152)
 • “Allah’ı çok anan erkekler ve kadınlara Allah mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır.” (Ahzab Sûresi:135)
 • “Ey insanlar! Allah’ı çok anın.” (Ahzab Sûresş:41)
 • “Allah’ı sabah akşam tesbih edin.” (Ahzab Sûresi:42)
 • “Şüphesiz Allah ve melekleri peygamber Muhammed’i överler; ey inananlar! Siz de O’nu övün, O’na salat ve selâm getirin.” (Ahzab Sûresi:56)
 • “Allah’ı anmak ne büyük şeydir.” (Ankebut Sûresi:56)
 • “Rabbini gönülden ve korkarak içinden hafif bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma.” (A’raf Sûresi:205)
 • “Allah’ı çok anın ki saadete erişesiniz.” (Cuma Sûresi:10)
 • “Allah’ı ayakta iken, otururken, yan yatarken de anın.” (Nisâ Sûresi:103)
 • “Münafıklar Allah’ı pek az anarlar.” (Nisa Sûresi:142)

Bir kutsi hadiste de: “Kulum beni andıkça ve dudakları beni anmak için kıpırdadıkça ben onunla beraberim.” (İbn-i Mace)

     Sevgili Peygamberimiz de şöyle buyurmuşlardır:

 • “Rabbini zikredenlerle etmeyenlerin hali, ölü ile diri arasındaki fark gibidir.” (Riya’z üs Salihîn:1463 nolu hadis)
 • “Yatağınıza girdiğinizde otuç üç defa Allahü Ekber, otuz üç defa Sünhanellah, otuz üç defa El-hamdü lillah deyiniz.” (Age:1488 nolu hadis.)

 Müslim’de nakledilen bir hadiste de: “Allah’ın en çok hoşuna giden dört kelime vardır: Sübhanellah, Elhamdülillah, Allahüekber, Lâilâheillallah’tır.” buyrulmuştur.

 • “Allah’ın rızasını gözerek Lâilahe İllallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır.” (Riyaz Üs Salihîn:420 nolu hadis)
 • “Bir kimsenin son sözü Lâilahe İllallah olursa o kimse cennete girer. (Age.921 nolu hadis)
 • “Zikrin en faziletlisi Lâilahe İllallah kelime-i tevhididir.” (Age:1466 nolu hadis)
 • La Havle ve La Kuvvete İlla Billah” demek doksan dokuz derde devadır. Bunların en hafifi gam ve sıkıntıdır.” (Hâkim)
 • Üzüntü ve kederi artan bol bol “La Havle ve La Kuvvete İlla Billah” desin. (Buhari – Müslim)
 • La Havle ve La Kuvvete İlla Billah” sözü cennetin hazinelerindendir. (Müslim,

Zikir:13)

 Peygamberimiz: “Ben bir söz biliyorum ki, üzüntüye düşen onu söylerse Allah onun üzüntüsünü giderir. Oda Yunus peygamberim sözüdür. Yunus peygamber balığın karnında iken bu duayı yapmıştır:

 “La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin” Bir Müslüman bu duayı yaptığında duası mutlaka kabul olunur.” (Tirmizi)

 Peygamber şöyle der: İnsan dünyada nasıl sevinebilir ki; Sur sahibi İsrafil, boruyu ağzına koymuş, ne zaman üfüreceğine dair emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir.

 Bu haber Ashaba ağır gelir ve müteessir olurlar. Bunun üzerine peygamber onlara:

 • Hasbünallah ve Nemimel-Vekil” deyiniz, buyurur. (Tirmizi nakletmiştir.)
 • “Her kim sabah akşam yüz defa “Sünhanellahi ve Bihamdihi Sübhanellahi Estağfirullahel Azim” derse kıyamet gününde bu sözden daha iyisi ile kimse gelmez. Meğer ki başka biri daha fazlasını söylemiş olsun.” (Riya’z üs Salıhîn 1480 nolu hadis)

 1439 Nolu hadiste bu zikri yüz defa diyenin günahları deniz köpükleri kadar da olsa af olunur” buyrulurken, 1441 nolu hadiste de Allah’ın en sevdiği zikrin bu olduğu haber verilmiştir.

 “Hz.Ayşe, Peygambere nasıl dua edeyim?” diye sormuş. Peygamberimiz de ona şöyle demesini tavsiye etmiştir:

     – “Allahümmağfirli Velivelideyye Velil Mü’minine Yevme Yegamül Hıseb”

  Her zaman her vesile ile okunacak dua: “Rabbena Atina Fiddünya Haseneten ve

Fil Ahıreti Hasenten ve Gına Azabennar.” Bu duya, Riyaz Üs Salihın 1496 nolu hadiste peygamberin en çok yaptığı dua olarak bildirilmiştir.

 Her kim günde yüz defa “Lailahe İllallahü Vahdehüle Şerikeleh le Hülmülkü velehül Hamdü Vehüve Ala Külli Şeyin Kadir” derse on köle azat etmiş sevabı kazanır. Ayrıca ona yüz iyilik yazılır, ondan yüz kötülük de silinir. O gün akşama kadar şeytanın şerrinden korunur.” (Riya’z Üs Salihın 1439 nolu hadis)

     O halde günlük zikrimizi şu sıraya göre yapabiliriz:

       33 defa:

 1. –   “Sühbahellah”
 2. –   “Elhamdülillah”
 3. –   “Allahü Ekber”

       100 defa:

 • –   “Lâilahe İllallah”
 • –   “Lâhavle Veleguvvete İlle Billahil Aliyyil Azim.”
 • –   “Lâilehe İlle Ente Sübhaneke İnni  Küntü Minezzalimin”
 • –  “Hasbünallü Veniğmel Vekil”
 • –  “Allahümme Salli Alâ Muhammedin Vealâ Âli Muhammed
 • –  “Sübhanellahi ve bihamdihi  Sünhanellahi Estağfirullahel azim
 • – “Sübhanellahi VelhamdülillahiVele İlâhe İllallahü Vallahü Ekber. Velehavle Vele Kuvvete İlle Billahil Aliyyil Azim.”
 • –  “Allahümme İnneke Afüvvün Kerimün Tühubbül Affe Fağfü     Anni”
 • – “Allahümmeğfirli Velivelideyye Velil Mü’minine Yevme Yeğemül Hıseb”
 • –  “Rabbena Atina Fiddünya Haseneten Vefil Ahireti Haseneten Vegına        Azabennar.”
 • –  “Lâ İlâhe İllallahü Vahdehüle Şerikeleh. Lehül Mülkü Ve Lehül Hamdü Vehüve Alâ Küllü Şeyin Kadir.”
 • – “Allahümme Ecirna Minen Nâr”
 • –  “Ya Müfettikul Ebvap İftaklena Hayral Bab.”
 • –  “Allahümme Ağni Zikrike Ve Şükrike Ve Husnü İbadetike”
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir