ALLAH’I İNKÂR ve MUHALEFET

Cenab-ı Allah’a inanmanın manası, Allah’a itaat etmek; emir ve yasaklarına boyun eğmektir. Bunun aski isyandır. İsyanın arkasında da inkâr yatar.

 Geçmişte Allah’a itaat edenler hep mutlu olmuş, huzurlu bir şekilde bu dünyadan ayrılmışlardır. Allah’a isyan edenler ise mutsuz olmuşlardır, helâk olmuşlardır. Çünkü; Allah’a isyanın, Allah’a muhalefetin cezası ağırdır. Bu suç ağır olduğundan cezası dünyada da görülür.  Cezalar çeşit çeşittir. Meselâ; itaatsizlik, ibadetsizlik bir cezadır. Hem de ağır bir cezadır. Musa peygambere biri:

  • “Hani benim cezam?” demiş ve ilave etmiş. “Ben bunca isyanlar ettim…” demiş.

      Cenab-ı Allah Musa Peygambere şöyle vahyetmiş:

  • “Biz ondan şükretmenin, ibadet etmenin zevkini almadık mı? Bundan daha büyük cezamı olur…”

      Evet bazı şeyleri yapamıyorsak bunun bir ceza olduğunu düşünmeliyiz.

 Cenab-ı Allah Lût Kavimini, Ad, Semûd Kavmini, Pompei halkını ve daha birçoklarını cezalandırırken bizim ibret almamızı istemiştir.

 Titanik en mükemmel bir şekilde yapılmış “Tanrı bile batıramaz” denmiş. Bir görevli, yolculara: “Okyanustan korkmayın, okyanus sizden korksun” demiştir. Ama gemi ilk seferinde sulara gömülmüştür.

 Canlı bir örnek vermek istiyorum. Bir emlakçımız bir günde beş ev birden satar. İzmir’e eğlenmek için giderken şoförüne: “Allah bile gelse beni batıramaz artık” der. Şoför, anahtarları teslim edip geri döner. İzmir dönüşü emlakçı elince ne varsa birer birer kaybeder… Akli dengesi bozulmuş, sigara izmariti toplarken bana gösterdiler, bunu anlattılar.

Şair ne demiş:

  • “Allah tokatının sedası yoktur

        Vurduğu zaman devası yoktur.”

 Şeytanın Allah’a isyan ettiği için lanetlendiğini, kovulduğunu, Adem ile Havva’nın Allah’a itaat etmedikleri için cennetten kovulduğunu unutmayalım.

      Peygamber (as) şöyle buyurmuştur:

  • “Allah’a isyan olan yerde kula itaat olmaz.” (Rumuz el Ehadis:481/9) Ana babanın bile Allah’a itaat içinde değillerse, İslâm’la bağdaşmayan isteklerine itaat olmaz. (Ankebut Sûresi:8)

      Bir hadiste de:

  • “Allah; bir kavme gazap ederse, onların fiatlarında pahalılık olur. Çarşıda kesatlık olur, aralarında fitne ve fesat çoğalır, iş başındakilerinin zulmü artar. Zenginler zekat vermez ve fakirler namaz kılmaz.” Buyrulmuş, bunların da bir ceza olduğu bildirilmiştir. (Age:375/8)

 İnsan; Allah’a muhalefet etmiş, isyan etmiş olabilir. Ama, Allah kulunun dönüş kapısını asla kapatmaz. Ölüm döşeğine kadar kapılar açıktır. Kur’an’da Allah’ın affından ümit kesilmemesi gerektiği bildirilmiştir. “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Kafirlerden başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.” (Yusuf:87) denmiştir.

 Peygamber (as) da şöyle diyor: “Allah’ın rahmetinden ümidini kesmeyen fasık, Allah’ın rahmetinden ümidini kesen, abitten Allah’ın rahmetine daha yakındır. (Ramuz elEhadis:226/8)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir