Allah’ı görebilir miyiz?

Bizim gözümüzün yapısı bir çok şey gibi Cenab-ı Allah’ı da dünya gözü ile görmeye müsait değildir.

Kur’an’da: “O Allah’a gözler erişemez.” (En’am:103)

Musa (as) örmek istemişti Cenab-ı Allah ona:

“Sen beni göremezsin!” buyurur. (A’Raf:143)

Peygamber (as)a miraçtan dönünce:

-Allah’ı gördün mü? Diye sordular.

Peygamber (as):

“O, bir nurdur O’nu nasıl göreyim. Dünyada Allah’ı görmek kimseyi mümkün ve muvafık değildir cevabını vermiştir. (Hadis Ans:17/1328)

İslam alemleri görülmeyen şey yok anlamına gelmez. Görmediğime inanmam demek akla da ilme de aykırıdır. Ben Allah’ı gördüm demek sapıltır görüşünde birleşmişlerdir. 

Rüyada Allah’ı gördüm diyen yalan söylemiş olur. Allah’ı gördüm ondan emir aldım diyen küfre girer. (Ömer Nesefi, Akaid:211)

İnananlar Allah’ı cennette göreceklerdir. Allah onlara bir şey isteyip istemediklerini soracak onlar da

-Bizi cennetine koymadın mı? diyecekler. (Fıkhı Ekber:154-155)

Cenab-ı Allah’ı kör olanlar göremeyecek. Çünkü Allah dünyada kör olanları, kör olarak haşredecektir. 

Kur’an’da: “Kim beni anmaktan yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak hasredeceğiz” 

“O, Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin, ben görüyordum” der Allah ona: Çünkü sana ayetlerimiz geldi; ama sen onları unuttun. Bu gün de sen aynı şekilde unutuluyorsun” buyruluyor (Taha:124-126)

Bir gün peygamber (as) Ashabı ile sohbet ediyordu. Bir sahabi:

-Ya Resulullah kıyamet günü Allah’ı görecek miyiz? diye sordu. 

Peygamber (as) dolunayı göstererek:

-Siz Allah’ı bu ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz” cevabını verdi. (R. Salihın:1055)

Kıyame Sûresinde şöyle buyrulur:

“Yüzler vardır ki, o gün pırıl pırıl ışıldayacaktır. 

“Rablerine bakacaklardır.”

“Yüzlerde vardır ki, o gün buruşacaktır” (Ayet:22-23-24)

Allah nur cemalini görenlerden etsin. 

Hidayet Allah’tan, o dilediğine hidayet verir. Ondan başkasını hidayete erdiremez. (Kasas:56) Peygamber (as)ın yaptığı duayı tekrar edelim:

“Allah’ım, benim Rabbim sensin.

Senden başka ilah yoktur.

Beni sen yarattın, senin kulunum ben.

Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahid de duruyorum. 

Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım.

Bana verdiğin nimetleri ikrar ve günahlarımı itiraf ederim. Beni bağışla zira senden başka günahlarımı bağışlayacak yoktur.” (Buhari, Daavât:2)

****

Ya Rabbi Esma-ül Hüsna hürmetine yalvarıyoruz. Dünyada Müslümanların sıkıntılarını gider. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi koru!

Ya Rabbi! Günahlarımızı isyanlarımızı bağışla. Dualarımızı tövbelerimizi kabul et. Hatalarımız yüzünden bizi geçmiş kavimler gibi cezalandırma!

Ya Rabbi! İslama, islami değerlere ve Müslümanlara yönelik kin ve düşmanlıklara fırsat verme!

İnananları hidayete erdir Allah’ım.

Velhamdulillahi Rabbil alemin. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir