ALLAH’I ANANLARA BÜYÜK MÜKAFATLAR VARDIR

Rabbimiz Kur’an’da : ―Allah’ı zikreden erkeklere ve kadınlara büyük mükafat hazırladık.‖ (Ahzab:35) buyurur.

Ebu Hureyre (ra.) anlatıyor:

Rasulallah (s.a.) buyurdu ki : ―Allah’ın yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır. Allah’ı zikreden bir cemaate rastlarlarsa, birbirlerini : (Aradığınıza gelin, buradalar) diye çağırırlar. Hepsi gelip onları kanatları ile kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar.‖

Allah herşeyi en iyi bildiği halde meleklere sorar:

 • Kullarım ne diyorlar? Melekler:
 • Seni tesbih ediyorlar,sana tekbir okuyorlar, derler.
 • Onlar beni gördüler mi?
 • Hayır!
 • Ya görselerdi ne yaparlardı?
 • Eğer seni görselerdi ibadette çok daha ileri giderlerdi. Çok daha fazla tesbihde bulunurlardı.
 • Onlar ne istiyorlar?
 • Cennet istiyorlar.
 • Peki onlar Cenneti gördüler mi?
 • Hayır, Ey Rabbimiz.
 • Ya görselerdi ne yaparlardı?
 • Eğer görselerdi cennet için daha çok hırslanırlardı.
 • Neden kaçınıyorlar?
 • Cehennemden Ya Rabbi!  
 • Onu gördüler mi?
 • Hayır görmediler.
 • Ya görselerdi ne yaparlardı?
 • Eğer cehennemi görselerdi daha çok kaçarlardı. Bunun üzerine Cenab-ı Allah Meleklere:
 • Sizi şahit kılıyorum, onları affettim, buyurur. Peygamberimiz devamla :
 • Bir melek der ki : ―Bunların arasında falanca günahkâr kimse var. Bu onlardan değil. Başka bir maksatla uğramıştı?‖ Cenab-ı Allah :
 • Onu da affettim. Onlar öyle bir cemaat ki, onlarla oturanlarda kurtulurlar, buyurur.

Peygamber Aleyhisselâm bir gün Ashabına :

―Cennet bahçesine uğradığınızda ondan faydalanın‖ der. Ashab : ―Cennet bahçesinden muradınız nedir?‖ Ya Rasulallah derler :

Peygamber : ―Ehl-i zikrin toplandığı zikir meclisidir.‖ cevabını verir.

Bir gün Peygamber Ashabı ile mescid de otururken :

Üç kişi gelir. Biri döner gider, biri arka tarafa oturur, biri de halkayı yarar, aralarına oturur.

         Peygamber : ―Bu üç kişi hakkında size haber vereyim mi?‖ der.

 • Biri Allah’a iltica etti, Allah da onu barındırdı.
 • Biri eza vermekten utandı, Allah da ondan utandı.
 • Üçüncü de meclisimizden yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi. (R. Salihın:1449)

1450 nolu hadiste de Allah’ın zikir için bir araya gelenlerle iftihar ettiği bildiriliyor.

Buradan anlıyoruz ki, zikredilen yerler ve zikir meclisleri cennet bahçesi mesafesindedir. Zikredenleri Allah’ın affedeceği vaadi vardır. Zikretmeyenlerden Cenab-ı Allah yüz çevirecektir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir