Allah’a Muhalefet Nasıl Olur?

     Bir insanın Allah’ın emir ve yasakları ile ters düşmesi insanı Allah’tan uzaklaştırır.

      Hz.Ali (ra): “Allah’a muhalefetten sakınınız” diyor.

 Aslında Allah’la muhabbet, Allah’a muhalefetten daha kolaydır. Ahnef bin Kays çok yaşlıydı. Oruçlu iken kendisine: “Sen ihtiyar bir adamsın oruca dayanamazsın orucu bozabilirsin” denilince şu cevabı verdi:

  • “Allah’ın emirlerine dayanmak, azabına dayanmaktan daha kolaydır.”

      Allah’a nasıl muhalefet edilir?

  • Muhalefet, inkarla olur
  • Zıtlaşıp, inatlaşmakla olur.
  • Günaha devamla olur.
  • Emir ve yasaklara ilgi duymamakla olur.
  • İbadetleri terkle olur.

      Allah, Kur’an’da kendisine muhalefet edenler için şöyle diyor:

  • “İnsan görmez mi ki, biz onu bir damla meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş.” (Yasin:77)

 Ve soruyor: “Ey insan! Seni yaratıp, seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?” (İnfitar:6-8)

 Allah’a muhalefetin sonu pişmanlıktır. Kur’an’da: “Allah’a düşmanlıkların cezası, ateştir” buyrulmuştur. (Fussılat:28)

      Peygamberimiz de şöyle buyurur:

  • “Kıyamet gününde insanların Allah’tan en uzağı, emir ve yasaklarına muhalefet edendir.” (Ramuz el – Ehadis:8/1)

 Bir hadiste de: “Bir kul bir şeyi ancak ve yalnız Allah için terk ederse, Allah o kula din ve dünya hususunda ondan daha hayırlısını ona karşılık ihsan eder.” (Age:373/12)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir