ALLAH’A KULLUK

 Allah’tan başkasına kulluk insanı alçaltırken, Cenab-ı Allah’a karşı kulluk insanı yüceltir. Allah’a yaklaştırır.

        Allah’a kullukta insan bir şeyler kaybetmez. Bilakis Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanır.

 Kur’an’da: “Allah’a kulluk edin; şeytana kulluk etmeyin” Nahl:36) buyrulur. Bu ayete göre Allah’a kulluk yapılmazsa başka kulluklar ortaya çıkar. Kula kulluk, şeytana kulluk, nefse kulluk, mala kulluk başlar.

 Kulun Cenab-ı Allah’a minnet borcu vardır. Şükürle mükelleftir. Kulun, Allah’ın rızasını kazanmaya ihtiyacı vardır. Kulun Allah’a kullukla sığınmaya, korunmaya ihtiyacı vardır. Kulun, ahiret hayatında kurtulmaya ihtiyacı vardır. Bunlar hep ibadetlerle gerçekleşir.

 Allah’a kullukla insan daha mutlu olur; görevini yapmanın hazzını duyar, daha düzenli, temiz ve daha sağlıklı yaşar.

      Kulluk, Kime Olur?

 Kulluk, sadece Cenab-ı Allah’a yapılır. Allah’tan başkasına kulluk yapılmaz, secde yapılmaz, rükû yapılmaz. Allah’tan başkasına  dua edilmez. Allah’tan başkasından yardım beklenmez. Sadece Allah’a dayanılır, O’na güvenilir.

      Kur’an’da şu emirler vardır:

  • “Ancak Rabbine kulluk et.” (Hud:”122)
  • “Bana kulluk et.” (Taha:14)
  • “Ölünceye kadar Rabbine kulluk et.” (Hıcır:99)
  • “Şeytana, putlara kulluk etmekten sakınıp, Allah’a yönelenlere müjdeler vardır.” (Zümer:17)  Yakup (as) son anlarında oğullarına sorar: “Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?” diye. Buradan şunu anlıyoruz ki, her ana bana çocuklarına Allah’a kulluğa öğretecek ve yalnız Allah’a kulluk etmelerini sağlayacaktır. Bu önemli bir görevdir.

 Cenab-ı Allah’ın ibadete ihtiyacı olduğundan bize ibadet etmemizi emretmemiştir. İbadete bizim ihtiyacımız vardır.

 Allah: “Kalpler, ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” Buyururken bir hadiste de: “Oruç tutun sıhhat bulasınız” buyrulur. Buna göre kulun huzuru için, sağlığı için, ahireti için ibadet ihtiyacı vardır. Kul, Allah emrettiği için ibadet etmekle mükelleftir.  İtaat, yalnız Allah’a olur. İbadet, yalnız Allah’a yapılır. Yardım, yalnız Allah’tan beklenir. Yalnız Allah’a dayanılır. Allah’a güvenilir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir