ALLAH’A İTAATIN İNSANA SAĞLADIĞI FAYDALAR

Allah’a itaat eden, en başta gelen kulluk görevini yapmış olur.  

Allah’a itaat, bolluk bereket ve huzur sağlar. Bu durum Kur’an’da:

               “Eğer onlar Kur’an’ı doğru dürüst uygulasalardı, şüphesiz hem gökten hem de yerden, yer altı yer üstü servetlerden istifade ederlerdi. Böylece refah içinde yaşarlardı…” (Maida: 66)

               “İnsanlar günahtan sakınsalardı elbette onlara yerden ve gökten nice bereket kapıları açardır…” (A’raf: 96)

Allah’a itaat üzüntüyü, sıkıntıyı giderir, Kur’an’da:  

               “Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse, O, ona yeter…” (Talak: 3)

               “Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona işinde kolaylık verir” (Talak: 4)

               “İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara, çok merhametli olan Allah, gönüllerde bir sevgi yaratacaktır” (Meryem: 96)  

               “İman edenlerin gönülleri Allah’ın zikri ile sukunete erer. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur” (Rad: 28)

               “Erkek veya kadın mü’min olarak kim iyi amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz” (Nahl: 97)

               “Rabbinizden mağfiret dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.

Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın. Cennette size bahçeler ihsan etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın” (Nuh: 10-12)

Allah’a itaat edilirse, hayır ve bereket yağar.

               “Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki, Allah, hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder.” (Hac: 38)

Cenab-ı Allah kendisine iman ve itaat edenlere izzet, şeref bahşeder, onların derecelerini yükseltir. Allah dostlarına ebedi kurtuluş vardır, ebedi saadet vardır.  

Ne mutlu dünyada aklını başına toplayıp, fırsatları değerlendirerek kurtulan insanlara!  

Rabbım, bizleri kurtulan kullarından eyle!..

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir