ALLAH’A İSYANIN ADI: GÜNAH

Günahın anlamı suç demektir. Dinde ise dinin emir ve yasaklarını tanımamak emredilenin zıddını yapmak demektir.

Günah, nefsin ve şeytanın arzu ve isteklerini yerine getirmektir.

Her doğan dünyaya günahsız doğar. Sonradan hata yapar, nefsine uyar, şeytanın tuzağına düşer kendini kirletir. Cenab-ı Allah işlenen her günahtan sonra tövbe etme fırsatını vermiştir. Pişman olup tövbe eden kulunu af eder. Tövbe etmeyip, günaha devam edeni de cezalandıracağını bildirmiştir.

Kim günahı aldırış etmez, küçük görürse o daha başka günahlara düşer. Küçük görülen günah ise büyür. İnkar edecek olursa her günahın sonunda küfre açılan bir yol vardır.

Bu konuda peygamber (as) şöyle uyarı da bulunmuştur.

-“Günahı hafife alıp küçük görmekten sakın. Çünkü her bir günahtan hesaba çekecek bir melek vardır.” (İbn-ı Mace, Zühd:29)

Müslüman hiçbir günahı küçük de olsa onu küçük görmez. Çünkü herşey küçükten başlar.
Peygamberimiz (sav): “Günahı küçük görmekten sakının. Küçük görülen günahlar insanı helak eder” diye uyarmıştır. (Ramuz:173/9)

Bir de küçük görülüp sonra baş edilemeyen günahlar vardır. Kur’an’da ve hadislerde büyük günah olduğu bildirilen günahlar vardır bunlar büyük günahlardır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir