ALLAH’A İNANCIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Kur’an’da şöyle bildirilir.

“Allah’tan başka tanrı yoktur. O, hayatı ezeli ve ebedi olandır. Bütün mevcudat O’nun yaratmasıyla var olmuştur. O’nu ne bir uyuklama, ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. O’nun izni olmadan kim şefaat edebilir? O, geçmiş ve gelecek her şeyi bilir. İnsanlar O’nun ilminden, dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Allah’ın bilgisi, gökleri ve yeri kaplamıştır. Göklerin yerin muhafazası

O’na ağır gelmez. O, pek yüce olandır, pek büyük olandır.” ( Bakara Süresi : 255 )  

  • “De ki : O Allah birdir!”
  • Allah sameddir (her şey ona muhtaç olduğu halde, O hiçbir şeye muhtaç değildir)
  • O Allah doğurmamıştır, doğrulmamıştır.
  • O’na hiçbir şey denk değimdir! ( İhlas Süresi )  

Allah İnancımız şöyle olmalıdır :  

  • Allah (c.c.), her şeyi yaratan, yaşatan, sonra da yok edecek olandır.  
  • O’nun evveli ve sonu yoktur.
  • O, her şeyi bilir, görür ve işitir.
  • O, bütün noksanlıklardan münezzehtir.
  • O, cisim, suret, şekil değildir. Biz O’nu kavrayamayız, hiçbir şey O’na benzemez. O’nun eşi benzeri yoktur. O, mekandan şekilden münezzehtir.  

       Peygamberin ifadesiyle : “Allah’la ilgili ne aklınıza gelirse; Allah ( c.c ) ondan başkasıdır.”

       Yunus: “Yücelerden yücesin – Kimse bilmez nicesin” demiştir.

        Cenab-ı Allah, emir ve hüküm koymada tektir.Onun için itaat edilmeye en layık Allah’tır.

       Allah’ın dilemesi dışında hiçbir şey olmaz.

       “Allah” lafzı hiçbir kelimeden türememiştir, özel isimdir.

       O, en büyüktür. Ondan başka büyük yoktur.

       Kur’an’ın ifadesiyle: “O; her şeyin sahibidir. Göklerin ve yerin Rabbı Allah’tır.” ( Yunus suresi : 6 )

  • “O nun eşi ve benzeri yoktur.” ( İura : 11 )
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir