ALLAH’A İMANDA ŞİRK

Bir hadiste: ‘Büyük günahların en büyüğü Allah’a ortak koşmaktır.’(B.Hadis külliyatı:4/287) buyrulur.

Kur’an’da da : ‘O Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.’ (Şura:11) buyrulur.

Peygamberimiz: ‘Kim Allah’tan başkası adına yemin ederse, şüphesiz o şirk koşmuştur.’ (Tirmizi Nüzür:9)

Allah’tan başkasını yaratıcı kabul etmek şirktir. Kur’anda: ‘

Gökleri ve yeri yaratan Allah’tır.’ (Şura:11)

-Allah’a karşı aracı kabul etmek,

-Allah’a çocuk isnat etmek,

-Allah’a yer, şekil belirlemekten kaçınılmalıdır.

-Allah’tan başkasından bir şey beklenmez, istenmez.

-Allah’tan başkasına ibadet edilmez, dua edilmez. ‘Ey falan yetiş’ denmez. 

Allah’tan başka tanrı edinmek şirktir. ‘Allah’ kelimesinin yerine ‘Tanrı’ kullanmak uygun değildir. Çünkü tanrı Allah’ın yerini tutmaz. Allah’ın 99 ismi arasında tanrı yoktur. Tanrı çokluk ifade eder.

Allah’tan başkasının geleceği, gaybı bildiğini söylemek, inanmak şirktir.

Uğur, uğursuzluk için bir şey taşımak, sıra sıra fiiller edinmek, puta tapmaktan farksızdır.

Allah’tan başkasına yapılmayan şeyler vardır.

-Allah’tan başkasına yapılmayan kulluk, ibadet, dua yapılmaz.

-Secde edilmez.

-Yardım istenmez. -Kurban kesilmez.

-Rızık, ecel başkasının elinde aranmaz.

-Allah’ı gördüğünü, konuştuğunu söylemek şirktir.

-Allah baba, Allah dede denmez.

-Allah’ım görmüyor musun? Duymuyor musun? Neredesin?

denilmez.

-Darvinizm, tabiatçılık, tesadüf inanılıp savunulamaz.

Cenab-ı Allah’la ilgili şu konulara dikkat edilmelidir.

-Allah yerine başka bir kelime kullanmamaya,

-Onu bir şekil olarak düşünmemeye,

-Allah’ın adını olur olmaz yerlerde anmamaya,

-Allah’ın adı ile lanet okumamaya,

-Allah’a ve mahlûkata dil uzatmamaya,

-Allah’ın eli uzun dememeye,

-Allah beni unuttu dememeye,

-Allah’ın başka işi kalmadı mı dememeye,

-Allah izin verse de vermese de dememeye,

-Allah işime karışmazsa yaparım, ederim dememeye dikkat etmeliyiz.

Allah’tan başkasına sığınılmaz. ‘Gavs’ kelimesi sığınak demektir, insan için kullanılmaz. Allah’tan başkasından yardım umulmaz.

Peygamberimiz zamanında bir zalim vardı. Birkaç mazlum: ‘Gidelim bu zalime karşı peygamberden yardım isteyelim, bunun şerrinden, zulmünden korusun’dediler. Peygambere geldiler. O zalim münafığı şikâyet ettiler, yardım istediler. Peygamber (as) onlara:

-‘Benden yardım istenmez. Yardım ancak Cenab-ı Allah’tandır.’ cevabını verdi.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir