Allah’a İman

Allah’a iman, Cenab-ı Allah’ın var ve bir olduğuna inanmaktır. Allah’a imandan her akıl sahibi sorumludur.

 1. Allah inancı nasıl olmalıdır?
  1. Her şeyi yaratan, yaşatan, yok edecek ve hesap soracak olan

Allah’tır.

 • O’nun evveli, sonu yoktur.
  • O, her şeyi bilir ve görür.
  • O, bütün noksanlıklardan münezzehtir.
  • O, cisim, şekil, suret değildir. Hiç bir şey O’na benzemez. Eşi benzeri yoktur, mekandan ve şekilden münezzehtir.
  • Biz O’nu göremeyiz ve kavrayamayız. Ancak yarattıklarından O’nun varlığını ve gücünü anlarız.

Yunus O’nun için:  

 • “Yücelerden yücesin,

       kimse bilmez nicesin” demiştir.

 • Her şey O’nun dilemesi ve yaratması ile olur.  
  • O en büyüktür. Ondan başka büyük yoktur.
  • O, her şeyin sahibidir. Göklerin ve yerin Rabbidir. (Yunus:6)
  • “ De ki Allah birdir, her şey O’na muhtaçtır. O, hiç bir şeye muhtaç değildir. O Allah doğurmamış, doğrulmamıştır. O’na hiç bir şey denk değildir” (ihlas Suresi)
  • Yaratıcılık tek Allah’a mahsustur. O her şeyin yaratıcısıdır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Biz yaratamayız. Ancak yaratılan şeylerde değişiklik yapabiliriz.
 • Allah’ın sıfatları 3’e ayrılır:
 1. Zâti sıfatları:

Vücud: Allah vardır, yokluğu düşünülemez.

Kıdem: Allah’ın öncesi ve başlangıcı yoktur.  

Beka  : Allah’ın sonu yoktur.

Vahdaniyet: Allah birdir.  

Muhalefetünlil Havadis: Hiçbir şey Allah’a benzemez. Allah da hiç bir şeye benzemez.

Kıdem binefsihi: Allah’ın varlığı kendisindendir.  

 • Sübuti Sıfatları:  

Allah’ın varlığı ve zatı ile bulunan sıfatlardır.  

Hayat: Allah diridir.

İlim: Allah her şeyi bilir

Semi: Allah her şeyi işitir

Basar: Allah her şeyi görür

İrade: Allah’ın dilemesidir. Her şey O’nun dilemesiyle olur.

Kudret: Allah’ın her şeye gücü yeter

Kelam: Allah ses, harf, kelime ve cümleye ihtiyaç duymadan konuşur.

Tekvin: Allah yaratır ve yoktan var eder. Allah’ın bilmesi, işitmesi, görmesi ve konuşması bizimkine benzemez.

 • Fiili Sıfatları:
 • Rızık verir
 • İkram ve ihsanda bulunur.
 • Razı olur, gazap eder
 • Yaratır, öldürür, diriltir

Allah’ın bu sıfatları ezeli ve ebedidir. Allah’ın bilmesi bizim bilmemiz gibi değildir. Görmesi bizim görmemiz gibi değildir.  

         Kur’an da şöyle ifade edilir:  

 • “Allah’ın eşi benzeri ve dengi yoktur. Allah gibi bir şey yoktur.” (Şüra:

11)

Cenab-ı Allah, her zaman her yerdedir.  

Eğer Allah’a ortak koşulursa, Allah’tan beklenilen başkasından beklenirse, Allah’a yapılan başkasına yapılırsa, Allah’ın sıfatları başkasında görülürse, Allah’tan başkasına dayanılıp güvenilirse, Allah şekillendirilir ve yer tayin edilirse, yapılan işlere riya karıştırılırsa o zaman şirke düşülür.  

Şirk en büyük günahtır. Tevbe edilip dönülmedikçe Cenab-ı Allah affetmez.  

Bilerek ve isteyerek şirke düşeni Allah affetmez. Şirke düşenin imanı gider, ameli de boşa gider.  

Sevgili peygamberimiz (SAV) şöyle buyurmuş:  

 • “Kim Allah’tan başka ilah olmadığına, benim Allah’ın kulu ve resulü olduğuma inanırsa, Allah ona ebedi ateşi haram kılmıştır” (İ.Canan, Hadis Kül.:

1/27)  

Şeytan, Allah’a iman konusunda vesvese verir. Bunu daha çok imanı

zayıf, ameli az kimselere verir. Bu vesvese ancak kuvvetli bir imanla giderilir.  

Bir de bazı sorular sorularak vesvese aşılabilir. Mesela; ben yaratabilir miyim? Tabiat yaratabilir mi? dünyadaki bu düzeni kim kurdu? İnsanı ayrı ayrı, sesi ile parmak izi ile kim yarattı? Şu hayvanlar alemini yaratan, onlara hayati bilgiyi veren kim? Gibi sorular sorularak vesvese giderilmeye çalışılır.

Vesvese anında ne yapılması gerektiğini peygamberimiz şöyle ifade etmiştir:

 • “İnsanların bazıları lafı şunu demeye kadar getirirler: “Anladık Allah her şeyin yaratıcısıdır. Peki O’nun yaratıcısı kimdir? Bu şeytanın vesvesesidir. O zaman “Ben inandım” deyin, Kelime-i Şehadet getirin. (Age: 7/169)

Bazı şeyler sadece Allah’a yapılır. Bunlar:  

 • Allah’tan başkasına secde olmaz.
 • Allah’tan başkasından yardım istenmez.  
 • Allah’tan başkasına kurban kesilmez.
 • Allah’tan başkasına kulluk ve ibadet yapılmaz.
 • Allah’tan başkasına güvenilip dayanılmaz.  

Kur’an da şöyle buyurulur:

 • “Allah’ı bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler: Bizi sadece

Allah’a yakınlaştırsınlar diye onlara kulluk ediyoruz” derler. (Zümer:3)

 • “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz” (Nisa: 48)  “Her şey her şey şu tek müjdede;

Yoktur ölüm Allah diyene! Canım kurban başı secdede

İki büklüm Allah diyene!

Akıl, kırık kanadı hiçin

Derdi günü “nasıl ve niçin”

Bağlı, perçin üstüne perçin,

Benim gönlüm “Allah” diyene

    Necip Fazıl

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir