ALLAH’A HÜSNÜ ZANDA BULUNMAK

 Cenab-ı Allah için iyi niyet taşımak, ümit etmek ve ümit var olmak ve hep olumlu düşünmek, affını ummak gerekir. Çünkü kul, Allah için ne düşünürse ve Allah’ı nasıl bilirse Cenab-ı Allah ona öyle muamele edecektir.

 Cenab-ı Allah’ın bize nasıl muamele etmesini istiyorsak, Allah’ı öyle bilmeliyiz. Allah hakkında hüsnü zan beslemeliyiz ki Allah bize iyi muamele etsin.

      Peygamber (sav) : “Kul ne hal üzere ölürse o halde dirilecektir.” Buyurmuştur.

 Bir hadislerinde de: “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz” buyurmuştur. Onun için kul Allah’ın rahmetinden ümit kesip Allah beni affetmez dememeli, Allah’ın rahmetinden ümit kesmemelidir. Her zaman ümit var olmalıdır. Allah’ın azabından korkmalı, rahmetini ümit etmelidir. Ümitsizlik insanı karamsarlığa götürür. İnsanın dünyasını karartır.

 Zinnîre Hâtun müşrikler tarafından bin bir türlü ezâ ve cefâ gören bir hanımdı. Ebû Cehil’in yaptığı işkenceler yüzünden âmâ olmuştu.

      Ebû Cehil ona:

  • “Gördün mü? Lât ve Uzzâ senin gözünü kör etti!” dedi.

      Zinnîre Hâtun:

  • “Hayır! Vallahî, benim gözümü kör eden onlar değildir. Lât ve Uzzâ, ne fayda ne de zarar verebilir. Benim Rabbim, gözümü geri vermeye kâdirdir!” dedi.

 Ruhları ebedî karanlığa mahkum olan müşrikler, sabah olduğunda, Allah Teala’nın Zinnîre Hâtun’a gözlerini iâde ettiğini görerek şaşkına döndüler.

 Cenab-ı Allah, affedeceğim deyip dururken ümit kesmek Allah’a itaatsizliktir. Allah şöyle buyuruyor:

  • “Ey günah işlemekte haddi aşanlar! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü; Allah, tövbe edenlerin günahlarını affeder.” (Zümer:53)

      Bir ayette de: “Allah’ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser” buyrulmuştur.

      Cenab-ı Allah bir kutsi hadiste şöyle buyurur:

  • “Ben kulumun zannına göreyim. Beni nasıl düşünürse ben öyleyim. O beni andıkça ben onunla beraberim. O beni içinden anarsa ben de onu öylece anarım. O, beni bir topluluk içinde anarsa, ben  de onu daha hayırlı kimseler arasında anarım.” (Buhari, Tevhid:35)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir