ALLAH’A HAMD ETMEK – ŞÜKRETMEK

Allah’ın nimetlerine ikramına ihsanına muhatap olan insan, Allah’a hamd etmek ve şükretmekle mükelleftir. Her hale, her şeye şükür gerekir. Nefes almaya bir şükür nefes vermeye bir şükür gerekir. Bir bardak suya şükür gerekir, onu çıkarmaya şükür gerekir. Kötü hale de şükür gerekir. Çünkü; beterin, beteri vardır.

 Her şey için insanlara nasıl şükrediyorsak, Cenab-ı Allah’a da her şey için teşekkür gerekir.

      Allah Kur’an’da bize şöyle diyor:

  • “Şükredin, nankörlük etmeyin.” (Bakara:152)
  • “Şükrederseniz, nimetimi arttırırım.” (İbrahim:7)
  • “Eğer siz, iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin! Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.” (Nisa:147)

      Bir gün Hz.Ömer (ra) Peygamber (as)a sorar, O da cevap verir:

  • “Ne edineyim?”
  • “Allah’ı zikreden bir dil ve Allah’a şükreden bir kalp edin.”

Ömer (ra) tekrar sorar:

  • “Maldan ne edineyim?”
  • “Şükrünü edâ edebileceğin kadarını edin.” Buyurur.

 Şükür, nimeti arttırır. Şükretmeyip isyan edenin rızkı daralır. Peygamberimiz (sav) çok mal isteyen Salebe’ye “Şükrü eda edilen az mal, şükredilmeyen çok maldan daha hayırlıdır.” Demişti.  Allah, şükrün karşılığını verir. Allah: “Biz şükredenleri mükafatlandıracağız” diyor. (Al-i İmran:145) Allah’ın zikrinden, şükründen yüz çevirenin hakkı da dar geçimdir.” (Taha:124) diyor.  Rahman Sûresi’nde sık sık “Allah’ın hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?” diye soruluyor.

“Suyunuz yere çekilse, söyleyin size kim temiz su kaynağı getirebilir? Diye soruluyor. (Mülk:30)

 Bir kutsi hadiste de Yüce Rabbimiz:“Ey insanoğlu! Suyu tatlı tatlı içiyorsun da bana hamdetmiyorsun. Afiyetle yemek yiyorsun da şükretmiyorsun. Yiyip içtiğinin sana eziyet veren kısmı senden kolayca çıkıyor, sen ise bundan gafilsin. Faydalı olan kısmı sana gıda olduğu halde bundan habersizsin” der.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir