Allah zalimi sevmez

Allah zulmü haram kılmıştır. Zulmen öldürülenin şehit olduğu bildirilmiştir.

Zembilli Ali Efendi Padişahla karşılaşınca ilk sözü “Allah zalimleri sevmez” olur ondan sonra söyleyeceğini söylermiş.

Peygamber (as): “Merhamet etmeyene merhamet edilmez” buyurmuştur.

Zulümden doğan kul hakkını Allah affetmeyeceğini bildirmiştir. Zalimin zulmüne de asla razı olmaz. Onun bir başka zalimle cezalandırır ahirette de onu affetmez.

Şair şöyle diyor:

“Allah tokatının sedası yoktur.

Vurduğu zaman devası yoktur.”

Zalimin akıbetinden korkan Müslümanlar zaferlerin sonunda kimseye zulmetmemişler, onların varlıklarına el sürmemişlerdir. Kendilerine zulmedenleri Allah’a havale etmişlerdir. Herkes Müslümanlardan adalet görmüştür. Onun için kendi yöneticilerinin zulmünden bıkan halk bizi siz yönetin diyerek Müslüman Türk idaresini tercih etmişlerdir.

Tarihçilerin ifadesine göre: “Çeşmelerimizden Türk atları su içmedikçe bize adalet yoktur.”

“Kardinal külahı yerine Türk sarığı görmek isteriz” demişlerdir. Bir örnekle yetinmek isterim:

Yıldırım Bayezid Han, Konya önlerine gelmişti. Halk şehre çekilip, kapıları kapatır, hasad zamanı olduğundan, bütün arpa buğday tarlalardadır.

Yıldırım, Konya halkına der ki:

-“Bize arpa, buğday satın, atlarımıza yedirelim”

Bu arada askerlerine:

-“Sakın halka zulmetmeyin, kul hakkına riayet edin. Kendi istekleri ile satsınlar.

Fiatı, Konyalılar belirler ve mahsullerini satarlar ve Yıldırım Bâyezide Konyalılar şöyle bir istekte bulunur.

-“Bizi siz yönetin” derler.

Müslümanlar sıkıntıya düştükleri zamanda 15 Temmuz da olduğu gibi tekbirlerle, selalarla Allah’a sığınmışlar, Allah’ın inayeti ile  destan yazmışlardır.

Kur’an’da:

“Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini unutmayın; hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah’tan korkun, mü’minler yalnızca Allah’a güvensinler” (Maida:1) buyuruyor.

Peygamber (as) da:

“İnananlara dünyada haksız yere zulmedenlere Allah ahirette azap edecektir” (R. Salihın:3/177)

“Kim mü’mine zarar verirse Allah da onu zarara uğratır. Kimde mü’mine eziyet verirse Allah’da ona eziyet verir.” (Hadis Ans:16/314)

Kur’an’ın bildirdiğine göre melekler mü’minlere dua ederler. Zalimlere lanet ederler. Allah şöyle buyurur:

“Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun” (A’raf:44)

Bir ayette de:

“Kıyamet günü zalimlere özür beyan etmeleri, onlara hiçbir fayda vermez, lanet onlaradır. En kötü yerde onlarındır” (mü’min:52)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir