ALLAH ŞEYTANA KARŞI KULLARINI UYARMIŞTIR

İnsan şeytana, şeytan da insana çok yakındır. Hz. Peygamber : “Şeytan insanoğlunun damarlarında kan gibi dolaşır, peşini bırakmaz” buyurmuştur.

(Ramuz el-Ehadis : 102/1).

Bu insan düşmanına karşı Cenab-ı Allah bizi şöyle uyarmıştır :

-“Şeytanın peşine düşmeyin. Zira o sizin açık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü çikrini, Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri emreder:”(Bakara Sûresi : 168-169).

-“Ey iman edenler! Sakın şeytanın peşinden gitmeyin” (Bakara : 208).

-“Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. O size yüzünüzün kızaracağı şeyleri emreder.” (Nur : 21).

-“Şeytanlar dostlarına, sizinle uğraşmaları için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, Allah’a ortak koşanlardan olursunuz.” (En’âm Sûresi : 121).

-“Sakın sizi şeytan Allah’ın affına güvendirerek kandırmasın, dünya ile sizi aldatmasın.” (Lokman Sûresi : 33).

-“Ey insanlar! Allah’ın vadi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın”. “Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, sizde onu düşman sayın. O kendi taraflarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.” (Fatır Sûresi : 5-6). Bu ayetlerden anlaşıldığına göre açık bir şekilde bizi yaratan, yaşatan, öldürecek, son anda diriltecek olan ve hesaba çekecek olan Cenab-ı Allah uyarmıştır.

Kıyamet günü hesaba çekince :

-“Beni şeytan kandırdı” diyene Cenab-ı Allah :

-“Ben seni uyarmadım mı, kanmasaydın!” diyecektir, “aldanmasaydın” diyecektir. Yasin sûresinde ifade edildiği gibi :

“Ey Ademoğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır” demedim mi? Denilecektir. (Âyet :60)

Netice olarak; şeytanın zarar vermesinden korunabilmek için Allah’ın ve Rasülünün uyarılarına kulak vermek lâzımdır. Uyanık olana, şeytanı tanıyana, hilelerini, tuzaklarını bilene şeytan asla zarar veremez. Çünkü o tehlikeyi bildiği için oyuna gelmez, kolay kolay aldanmaz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir