Allah rızası için olmayan hiçbir işin değeri yoktur

 İyi niyet taşımayanın, gösteriş olsun diye yardım edenin, insanlar görsün diye iki yüzlünün Allah amelini kabul etmez. Çünkü bir şeyin iki mükafatı olmaz. Bir insan yaptığı bir işin karşılığını para, övgü, itibar olarak insanlardan aldıysa o işin Allah yanında mükafatı yoktur.

 İnsan öldükten sonra işleri Allah’a arz olunacak. Bunlardan ancak Allah rızası için olanlar mükafatlandırılacaktır.

      Ashabıyla sohbet ederken Peygamber (as) şöyle der:

 • “Nebi ve şehit olmadıkları halde kıyamet günü herkesin gıpta ettiği kimseler olacaktır.”  Sahabeden biri iki dizinin üzerine kalkarak sorar:
 • “Kimdir bunlar ya Rasulallah dünyadaki bazı işlerinden bahsedin ki onları tanıyalım” der.

      Allah Rasûlü şöyle buyurur:

 • “Bunlar, birbirlerini Allah rızası için seven, birbirine sırf Allah için hizmet eden kimselerdir.”

      Hz.Enes’ten rivayet edilen kutsi hadiste Allah şöyle buyurur:

 • “Ben ancak rızam için yapılan işleri kabul ederim, benim rızam için mütevazi olanları dünya ve ahirette yüceltirim, yeryüzü halkını azap etmek istediğimde mescitleri inşa ve tenvir edenleri benim rızam için sevişenleri ve seher vaktinde istiğfar edenleri görünce onları azap etmekten vazgeçerim.

      Sevgili peygamberimiz de şöyle buyurmuştur:

 • “Yedi sınıf insan vardır ki, Allah onları kıyamet gününde kendi gölgesinde barındırır:
 • Adil yönetici,
 • Allah’a ibadet ederek büyüyen genç,
 • Kalbi mescitlere bağlı olan kimse,
 • Allah için sevişen, Allah için birleşip ayrılan iki kişi,
 • Güzel bir kadının fuhuş için davetine karşı “ben Allah’tan korkarım” diyerek daveti reddeden erkek,
 • Sadaka veren, verdiği sadakayı başa kakmayan, gösteriş yapmayan,
 • Yalnız olarak Allah’ı zikredip gözyaşı döken kimse.”

      Ebû Hüreyre şöyle anlatır: Biri gelip Peygambere sordu:

 • “Dünya malı için savaşana bir ecir var mıdır?” Peygamber:
 • “Hayır. Hiçbir şey olamaz.” Buyurdu. Adam bu cevabı arkadaşlarına söyleyince hayretle karşılarlar. Galiba anlatamadım git tekrar sor derler. O adam tekrar gelerek:
 • “Ey Allah’ın elçisi! Bir kişi dünya malı umarak savaşırsa durumu nedir?” diye sordu. Peygamber:
 • “Hiçbir ecir alamaz” buyurdu. Adam bu soruyu üçüncü defa sordu ve aynı cevabı aldı.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir