ALLAH RESULÜNÜN 40 HADİS-İ ŞERİFİ

1-Peygamber (as)a:

-Ya Resulullah! İnsanların cennete girmesine en çok sebep olacak şey nedir? Diye sorulunca Allah Resulü:

 • Allah korkusu ve güzel ahlaktır” buyurur.

Tekrar:

-Ya Resulullah insanların cehenneme girmelerine sebep olacak şey nedir? Diye sorduğunda, Allah’ın elçisi şu cevabı verir:

 • Dili ve tenasül uzuvlarıdır.  (Tirmizi, birr:62)

2- “Kolaylaştırınız. Güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” (Buhari, ilim:32)

3-“Kadınlar hususunda Allah’tan korkunuz. Çünkü sizler o kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız” (İbn-i Mace, Menâsik:84)

4-Peygamber (as)a

-Müslüman kimdir? Ya Resulullah! Diye sorulunca Allah Resulü:

-Müslüman, insanların elinden, dilinden emin olduğu, zarar görmediği kimsedir” cevabını vermiştir.

(Tirmizi, iman:12)

5-Birgün alemlerin efendisi Muhammed Mustafa (sav) gençlere hitap ederek şöyle buyurmuştur:

-“Gençler! Ailesini geçindirecek kadar geliri olanlarınız derhal evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan korur. Nefsi de günahtan alıkor.

Evlenme gücü yetmeyenler oruç tutsun. Zira oruç şehveti kırar” (Müslim, nikah:1)

6-Gençlere evliliği tavsiye eden Allah Resulü (sav) nasıl bir evlilik yapılacağı konusunda da şöyle buyuruyor:

-“Bir kadın şu dört vasfından dolayı tercih edilip, nikahlanılır:

1-Malı,

2-Asaleti, soyu sopu

3-Güzelliği

4-Dindarlığı. Sen dindar olanını tercih et. Eğer böyle yapmazsan mutlu olamazsın” (Buhari, nikah:15) 7- Peygamber (as) gerçek mü’minin bir vasfını şu sözlerle belirtiyor:

-“Sizden hiçbiriniz kendisi için istediğini mü’min kardeşi için istemedikçe gerçek mü’min olamaz” (Buhari iman:7)

8-Peygamber (as), amel defterinin kapanmamasına sebep olan şeyleri şöyle haber veriyor:

-“İnsan öldüğü zaman üç şeyden ameli kesilmez:

1-Sağlığında yaptığı sadakai caniye.

2-Bıraktığı, istifade edilen ilim,

3-Kendisi için dua eden hayırlı evlat” (Müslim vasiyye:14)

 • Allah Resulü, ümmetini şöyle uyarıyor:

-“Nerede olursanız olun, Allah’a karşı gelmekten sakının. Yaptığınız kötülüğün ardından bir iyilik yapın ki. Yaptığınız kötülüğü yok etsin. İnsanlara karşı da güzel ahlakınızla davranın.” (Tirmizi, birr:55)

 1. Kız evlatlar konusunda da ana babalara bir uyarı olarak Allah Resulü şöyle buyuruyor:

-“Kız evlatları ile imtihana tabi tutulan kimse, onlara iyi muamelede bulunur ve güzel terbiye ile yetiştirirse, kız evlatları kıyamet gününde cehenneme karşı ana-babaya perde olur.” (Tirmizi, birr:13) 11-Sevap kazanmanın, tebliğ görevinin yapılmasının bir yolunu peygamber (as) şöyle gösteriyor: -“Bir iyiliğin yapılmasına sebep olan kişi bizzat o iyiliği yapan gibi sevaba nâil olur” (Tirmizi, ilim:14)

 1. Ana baba hakkına riayet etmeyen için şöyle buyurmuştur:

-“Burnu yere sürtülsün (bunu üç defa tekrarlamıştır.)

-Kimin burnu sürtülsün ya Resulullah denilince:

-İhtiyarlıkları zamanında ana veya babasının veya her ikisinin rızalarını kazanamayıp da cennete giremeyenin” cevabını vermiştir. (Müslim, birr:9)

 1. İman sahibi Müslümanın bir görevini hatırlatıyor peygamber (sav):

-“Sizden biri bir kötülüğü gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmezse, o kötülüğü diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse, kalben buğz etsin. Sadece kalbi ile buğz etmesi ise imanın en zayıf noktasıdır” (Müslim, iman:78)

14-Cennete girmenin yollarını Allah Resulü şöyle gösteriyor.

-“Ey insanlar! Birbirinize selam verin. Hısım akraba ziyaretinde bulunun. İhtiyaç sahiplerine yemek yedirin. Gece insanlar uyurken namaz kılın ki, selametle cennete giresiniz.” (Tirmizi, Et’ime:45)

15-Cennetliklerden olmak için Allah Resulünün bir tavsiyesi de şöyle:

-“Allah’a karşı gelmekten kaçının. Beş vakit namazı kılın. Ramazan orucunu tutun, mallarınızı zekatını verin. Sizden olan yöneticilere itaat edin. Ve cennete girin.” (Tirmizi, Cuma:80)

 1. “İhtiyarlığından dolayı bir genç bir yaşlıya hürmet ederse, Allah yaşlanınca ona hizmet edecek kimseler halk eder” buyurarak Allah Resulü ihtiyaçlara saygı ve hürmetin karşılığını hatırlatıyor. (Tiurmizi, birr:75)
 2. Bir adam Allah Resulüne gelerek:

-Ya Resulullah! Allah yanında günahların hangisi daha büyüktür? Diye soruyor. Allah Resulü: 

– Seni yaratan Allah’a eş koşmandır” diyor.

Adam:

-Sonra hangisidir? Diyor. Allah Resulü:

-Yoksulluk endişesiyle çocuğunu öldürmendir” buyuruyor.

Adam tekrar soruyor:

-Daha sonra hangisidir? Diyor. Allah Resulü

-Komşunun hanımı ile zina etmendir ”cevabını veriyor.” (Müslim, iman:142)

 1. Peygamber (as), islam kardeşliği konusunda şunları söylüyor:

-“Müslüman Müslümanın kardeşidir; ona hainlik etmez, ona yalan söylemez. Onu yalnız bırakmaz. Müslümanın ırzı, namusu, kanı Müslümana haramdır. 

Bir kişiye, Müslüman kardeşine hakaret etmesi, kötülük olarak ona yeter. (Müslim, birr:32)

 1. “Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır diyor ve sayıyor:

1-Onunla karşılınca selam verir.

2-Davetine icabet eder.

3-Nasihat istediğinde nasihat eder.

4-Aksırınca hamd ederse, yerhamükellahder oda: Yehdina yehdi kümüllah” diye mukabele eder.

5-Hastalarınca ziyaret eder.

6-Ölünce onu defneder. (Müslim selam:6)

 • İşlenen iyiliğin yapılan hayrın sevabının kat kat olduğunu Allah Resulü şöyle ifade ediyor.

-“Müslümanın her hayrı, kendisine on mislinden 700 misline kadar artarak sevaba dönüşür. Yaptığı kötülük de misli ile günah olarak yazılır.” (Buhari, iman:31)

 • İyi örnek olmanın, iyi çığır açmanın önemini peygamber (as) şöyle ifade etmiştir:

-“İnsanları doğruluğa çağırana tabi olanların sevabı kadar sevap verilir. Onların sevabından da bir şey eksik olmaz.

Kötülüğe çağırana da ona uyanların günahı kadar günah yazılır. Onların günahından da bir şey eksilmez. (Tirmizi ilim:15)

 • “Bir Müslümana zarar verene Allah da ona zarar verir. Bir Müslümana her hangi bir zorluk verene Allah da ona zorluk verir. (işinde, aşında mesleğinde) meşakkat verir.” (Tirmizi, birr:27)
 • Bir gün Ebuzer (ra) peygamber (as)a gelerek şöyle diyor.

-Ey Allah’ın resulü, bana faydasını göreceğim bir şey öğret.” Allah Resulü de:

-“Müslümanlara eziyet veren şeyi yok et!” buyurur. (Müslim, birr:131)

 • Peygamber (as) her şeyin bir karşılığı olduğuna işaretle şöyle buyurmuştur:

-“Din kardeşini bir suçundan dolayı ayıplayan kimse, o suçu (günah) işlemeden ölmez.” (Tirmizi, kıyame:53)

 • “İnsanlara zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.” (İbn-i Mace, ahkam:17) buyurarak zarar verenin hayırlı insan olmadığını bildirmiştir.
 • Hatasız kulun olmayacağını ve kurtuluş yolunu göstererek Allah Resulü;

-“Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları, tövbe edenlerdir” buyurmuştur. (Tirmizi, kıyame:49)

 • “Gerçek mü’minin bir özelliğini şöyle ifade ediyor:

-“Bir kimsenin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, iyi Müslüman olduğunun alametidir.” (Tirmizi, zühd:11)

 • Cennete veya cehenneme gidişin nasıl olduğunu şöyle açıklıyor. Allah’ın elçisi:

-“Doğru olun! Çünkü doğruluk hayra, hayırda cennete götürür. Kişi doğruluğu ile Allah yanında sıddık olarak yazılır. Yalandan sakının! Çünkü yalan, günaha günah da cehenneme götürür. Kişi yalana devam ederse, Allah yanında kezzâb (yalancı) olarak yazılır” (Buhari Edep:69)

 • Allah Resulü iman etmenin gereği olarak şöyle davranılmasını isteyerek:

-“Allah’a ve ahiret gününe inanan komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe inanan müsafiye ikramda bulunsun. Allah’a ve ahirete iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.” (Buhari, edep:31) buyurmuştur. 

 • İmrenip, kıskanıp, üzülmemek için peygamber (as):

-“Mal ve yaratılış bakımından kendisinden üstün birini gören kimse, kendisinden daha zayıf durumda olanlara baksın.” (Müsned:2/314) diye tavsiyede bulunuyor.

 • “Üç dua vardır ki red olmaz:

1-Mazlumun duası,

2-Misafirin duası

3-Anababanın duası (İbn-i Mace, dua:11) buyurarak Allah Resulü hayır dua almak, bedduadan kaçınmak gerektiğini bildirmiştir. 

 • Münafık kime derler? Sorusuna:

-“Münafıklık alameti üçtür:

1-Konuşunca yalan konuşur.

2-Söz verince, sözünde durmaz.

3-Kendisine bir şey emanet edilince emanete hıyanet eder” (Buhari iman:24) buyurmuştur.

 • Peygamber (as) şüpheli olan şeylere işaretle şöyle uyarmıştır:

-“Helal belli, haram bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. Şüpheli şeylerden sakınan dinini ve ırzını korumuş olur” (Buhari, iman:39)

 • İnsanın helak olmasına neden olacak olan şeylerden şöyle haberdar ediyor, peygamber (as):

-“İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının:

1-Allah’a şirk koşmak,

1-Büyü yapmak, 

2-Haksız yere cana kıymak,

3-Faiz yemek

4-Yetim malı yemek,

5-Cihaddan kaçmak,

6-Namuslu kadına iftira etmek” (Müslim, iman:144)

 • Bir uyarısı da şöyle:

-“Yedi şey gelmeden iyi ameller işlemek için acele edin:

1- Kulluğu unutturan yoksulluk.

2-Azdıran zenginlik

3-Hastalık

4-Bunamaya sebep olan ihtiyarlık

5-Ansızın gelen ecel.

6-Beklenmeyen anda gelecek Deccal.

7-Mutlaka gerçekleşecek hesap günü” (Tirmizi, zühd:3)

 • İnsanın niyeti ve ne fikir taşıdığının önemli olduğunu ifade ile Allah Resulü:

-“Allah sizin ne dış görünüşünüze nede mallarınıza bakar. Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müslim, birr:33)

 • Peygamber (as) iki şeyden sakınmamızı istiyor. 

-“Zulümden sakının. Zulüm, kıyamet günü azaba neden olur. Cimrilikten, kaçının, çünkü cimrilik, sizden öncekileri helak etmiştir.” (Müslim, birr:56)

 • İş yaparken, yiyip içerken Allah’ın adını anmamız gerektiğini bildiren peygamber (as):

-“Yemek yiyeceğiniz zaman Allah’ın adını zikredin (besmele çekin) Başta besmeleyi unutursanız. Hatırlayınca: “Bismillahi evvalihi ve ahirihi” deyin. (Tirmizi, et’ime:47) 39- “En hayırlınız, Kur’an-ı öğrenen ve öğreteninizdir” (Ebu Davut, vi’tir:14)

40- Bir gün Hz. Aişe (ra) peygamber (as)a soruyor:

-Allah katında hangi amel daha makbuldür ya Resulullah!

Peygamber (as) O’na:

-Azda olsa devamlı alanıdır. Cevabını veriyor. (Buhari, iman:32)

Sadaka Resulullah

Bu hadis-i şeriflerle amel edilirse, o zamana Allah Resulünün vaad ve müjdeleri gerçekleşecektir.

Rabbim, Allah Resulünün hadislerini ölçü alan ve sünneti ile amel edenlerden etsin. Resulünün şefaatinden mahrum etmesin. 

Es’salatü vesselamü aleyke ya Resulullah.

Es’salatü vesselamü aleyke ya Nebiyyellah

Es’salatü vesselamü aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillah; Rabbil alemin 

Sallallahu aleyhi ve sellem

Sallallahu aleyhi ve sellem

Sallallahu aleyhi ve sellem

Ey Allah’ın Resulü! Âline, ashabına ve ümmetine selam olsun. Bizleri, dinleyenleri, okuyanları, hadislerinle amel edip, onları başkalarına nakledenleri şefaatinden mahrum etme!

Allah’ım, bizi peygamber (as)ın yolundan ve sünnetinden ayırma!

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir