Allah Rasûlü’nün emir koyma yetkisi vardır

Allah Rasûlü şöyle demiştir:

 • “Benim haram kıldığım, tıpkı Allah’ın haram kıldığı gibidir.”   (Tirmizi, İlim: 60)

Kur’an’da da:

 • “Peygamber size neyi emrederse onu alın, sizi neden men ederse ondan kaçının.”   (Haşr:

7)

 • “O peygamber, iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar. Temiz olan şeyleri helal kılar, temiz olmayan şeyleri haram kılar.”   (A’raf: 157)
 • “Onlar verdiğin hükme rıza göstermedikçe iman etmiş sayılmazlar.”   (Nisa: 65)  buyrularak, peygamber (as) ın emir ve yasak koyma yetkisinin olduğu bildirilmiştir.

Namaz konusunda peygamber (as): “Beni nasıl namaz kılar görürseniz öyle namaz kılınız” demiştir.

Sünnetle sabit haramlar ve helaller vardır:

 • Yırtıcı ve köpek dişli hayvanların, eşeğin etinin haram oluşu gibi…
 • Kısas ve recm cezalarındaki uygulamalar,
 • Kafirin müslümana mirasçı olamayacağı,
 • Varise vasiyetin olmayacağı,
 • Katilin öldürdüğüne mirasçı olamayacağı gibi.

Bunlar birkaç örnektir. Allah Rasûlü’nün haram kıldığı Allah’ın haram kıldığı gibidir. Kur’an’da şöyle buyrulur:

 • “Allah Rasûlü’nün haram kıldığını haram saymayanla savaşın.”   (Tevbe :29)
 • “Allah ve Rasûlü hüküm verdiği zaman, inanan erkek ve kadın için, kendi işlerinden dolayı Allah ve Rasûlü’nün hükmüne aykırı olanı seçme hakkı yoktur. Kim Allah ve Rasûlü’ne isyan ederse, muhakkak ki açıkça sapıklık içindedir.”   (Ahzab: 36)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir