ALLAH RASÛLÜ’ NÜN ALLAH’ A TESLİMİYETİ

Rasûlallah (sav) Allah’ a iman ve kulluk konusunda hiçbir zaman ihmal ve gevşeklik göstermemiştir. O’ nun Allah’ a her zaman teslimiyeti tam olmuştur.

Abdullah bin Abbas (ra) şöyle anlatır:

 • “Ben Allah Rasûlü ile beraberdim, bana: “Sana bazı şeyler öğreteyim” dedi ve devam etti:
 • Sen Allah’ ın emir ve yasaklarını koru ki, Allah da seni korusun. Sen Allah’ ın emir ve yasaklarına riayet et ki, O’ nun yardımını göresin. Bir şey istediğinde yalnız Allah’ tan iste.

Şunu bil ki sana yardım konusunda herkes bir araya gelse, Allah’ ın senin için takdir

ettiğinden başkasını veremezler. Sana zarar verme maksadıyla insanların hepsi bir araya gelse, Allah’ ın takdirinden başkasını yapamazlar.”   (Tirmizi Kıyame: 5)

Kur’an’ a ve vahye uymakta çok titizdi, şöyle buyurmuştur:

 • “Sizi Allah’ ın hükmünü uygulamaktan hiçbir kınayanın kınaması alıkoymasın.”   (İbn-i Mace, Hudud: 3)

Peygamber (as) hırsızlık yapan biri için birilerinin aracılığını kabul etmemişti ve: “Vallahi Muhammed’ in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı, elbette onada aynı cezayı verirdim.” demiştir.

Allah Rasûlü Cenab-ı Allah’ ın emir ve yasaklarına karşı hiçbir gevşeklik göstermemiştir.

Şöyle demiştir:

 • “Nerede olursanız olun, Allah’ a kulluğu güzel yapın ve cennetle müjdelenin”   (Ramuz el-Ehadis: 276/13)

Rasûlallah (sav), haram ve günahtan son derece korkar ve kaçardı. Bize de: “Hicretin en efdalı Allah’ ın hoşlanmadığı şeyleri terk etmektir.”   (Ramuz el-Ehadis: 77/14)  buyurmuştur.

Peygamber (as) bize her zaman âlemlerin Rabbına boyun eğmeyi tavsiye etmiştir.

Bir hadislerinde şöyle buyurur:

 • “Allah’ a yemin ederim ki, ben sizin Allah’ tan en çok korkanınızım ve O’ na en çok saygılı olanınızım.”   (Buhari, Nikah: 1)

Allah Rasûlü, Allah’ tan başkasından da korkmamıştır. Hicret sırasında mağarada iken takip eden müşriklerin yaklaştığını gören Hz. Ebu Bekir (ra) telaşlanıp:

 • “Geldiler Ya Rasûlallah!” deyince ona:
 • “Korkma, Allah bizimle beraberdir” cevabını vermiştir.

Peygamber (as), Allah’ ın kazasına kaderine rıza gösteren, Allah’ a güveni tam, sabrı tam örnek bir kul olmuştur.

Allah’ a teslimiyet konusundaki sünnetler neymiş:

 1. Allah’ a imanda ve kullukta ihmal ve gevşeklik göstermemek sünnettir.
 2. Allah’ ın emirlerini uygulamakta titiz davranmak, Allah’ ın emirlerini yerine getirirken başkalarının kınamasına bakmamak sünnettir.
 3. Allah’ a kulluğu düzgün yapmak sünnettir.
 4. Allah’ tan korkmak, Allah’ ın hoşlanmadığını terk etmek sünnettir.
 5. Her zaman sabırlı olmak Allah’ ın takdirine razı olmak ve Allah hakkında hüsn-ü zanda bulunmak sünnettir.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir