ALLAH RASULU İNSANLIĞA ÇOK ŞEY SUNMUŞTUR

        İnsanlık, ne kazandı, ne elde ettiyse Allah Rasülü sayesinde, O’nun vasıtasıyla elde etmiştir. Ne öğrendiyse onun sayesinde öğrenmiştir.

Puta tapmaktan, insana kulluktan kurtulmuştur. O’nun sayesinde tevhid incanına sahip olmuştur.

Dünyada en büyük inkılâbı O yapmıştır. Cahiliye devrini o kapatmıştır. Köleliği kaldırmış, eşitliği, adaleti getirmiştir.

“Muhammedü’l Emin” adını alarak insanlığa örnek olmuştur. İnsanı alçaltan kötülüklere yasak getirmiştir. Egoizmin yerine insanara faydalı olma anlayışını getirmiştir.

İnsanları leş yemekten, fuhuştan, çocuklarını öldürmekten kurtarmıştır.

Sağlık kuralları, ahlâk kuralları ortaya koymuştur. Mikroptan o bahsetmiş, karantinayı o vurgulamış, hastalıklardan korunmayı o öğretmiştir.

52 madde halinde ilk anasyasayı o hazırlamış, toplum ilişkilerini düzene koymuştur.

Ensar muhacir kardeşliğini o sağlamıştır. Irkcılığı o yasaklamış,kınamayı,aşağılamayı kaldırmıştır.

İnsanlardan biad alırken; şirk koşmama, haksız yere cana kıymama ve elinden geldiği kadar dinin emirlerine uyacağına dair söz alırdı.

Veda Hutbesi’nin özünde neler vardı:

  1. İnsan haklarına saygı,
  2. Zulmedilmemesi, zulme boyun eğilmemesi,
  3. Kan davalarının kaldırılması,
  4. Faizin her çeşidinin yasaklanması,
  5. Kadın haklarının çiğnenmemesi,
  6. Kur’ana ve Sünnete uyulması,
  7. İnsanın zulmetmemesi ve zulme uğramaması, 8- Müslümanların kardeş olduğu “ konuları “ vardı.

Allah Rasül’ü adap edep öğretmiştir. Suffa adı ile okul açmış, orada ilim öğretmiştir.

Mehmet Akif’in ifadesiyle:

Dünya neye sahipse, o’nun vergisidir hep. 

Medyun O’na cemiyet, Medyun O’na ferdi.

Medyundur O mâsuma bütün beşireyet. 

Ya Rab! Bizi Mahşerde bu ikrar ile haşret.   

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir