Allah nerededir?

Cenab-ı Allah’ın bir şekli olmadığı için bir yeri de yoktur. Allah mekândan, münezzehtir.

Ne yerdedir ne gökte her yerdedir her yerde.

‘’Allah her yerde hazır ve nazır’’ derken zat-ı ile bulunduğu değil, ilmi, kudreti ile oradadır demektir. Her şey onun hükmü altındadır.

Kur’an’da: ‘’O öyle bir Allah’tır ki, yerde de gökte de Allah’tır.’’ Buyrularak ilmi, kudreti ile her şeyi kuşattığı bildirilmiştir.(Zuhruf:84)

Peygamberimizin miraca çıkışı, Allah’ın gökte olduğu manaya gelmez. Mirac, peygamberimizin yüceltilmesidir. Yoksa Allah gökyüzünde olduğu için değil.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir