ALLAH KİMİ SEVMEZ?

 Cenab-ı Allah; kendisini sevmeyeni sevmez, isyankarları sevmez, fitne-fesat peşinde koşanları sevmez, günahkarları sevmez, ibadet etmeyenleri, kul hakkına riayet etmeyenleri sevmez. Ahireti unutup dünyaya meyledenleri sevmez. Allah, kötü huyluları sevmez. Allah, büyük günah işleyeni, günahta ısrar edeni sevmez.

     Cenab-ı Allah’ın kimleri sevmediğine dair peygamber (as) şöyle buyuruyor:

 • “Allah; fazla yiyeni, itaattan gafil olanı, sünneti terk edeni, Ehl-i Beyte buğzedeni, komşusuna eziyet vereni ve zalimi sevmez.” (Ramuz el – Ehadis:92/12)
 • “Allah, üç kişiye gazap eder: Tok iken yemek yiyeni, uykusu yokken uyuyanı, sebepsiz yere güleni.” (Age:267/8)
 • “Allah’ın hiç sevmediği helal şey talaktır.” (Age:8/2)

     “Allah’ın hiç sevmediği üç kişi şunlardır:

 1. – Mahremiyete riayet etmeyen
 2. – Cahiliye âdetlerini yaşatan
 3. – Haksız yere kan döken.” (Age:8/5)
  1. “Allah’ın insanlardan en çok nefret ettiği kişi, yanlışı doğru, doğruyu yanlış göstermeye çalışandır.” (Age:8/6)
  1. “Kıyamet gününde Allah’ın en çok buğzedeceği kimseler şunlardır: Yalancılar, kibirliler, kin besleyenler, münafıklar bir de Allah’a ve Rasûlüne çağrıldıklarında yavaş davrananlar.” (Age:8/7)

     Cenab-ı Allah’ın kimleri affetmeye-ceğini de peygamberimiz şöyle bildirir:

     Allah şunları affetmez:

 • “Müşrik olarak öleni ve haksız yere bir Müslüman’ı öldüreni affetmez.” (Hadis Ans:11/284)

     “Kıyamet günü affa uğramayanlar şunlardır:

 1. –  Allah’a şirk koşan,
 2. –  Müslüman kardeşine kin besleyen,
 3. –  Zina eden,
 4. –  Hırsızlık yapan,
 5. –  Akraba ilişkisini kesen,
 6. – Hayat ve ihtişamına mağrur olan,
 7. – Akrabayı gözetmeyen,
 8. –  Haksız yere Müslüman kanı döken,
 9. – Faiz yemekte sakınca görmeyen,
 10. – İçki düşkünü olan.” (Tergıb ve Terhip:4/359)

 İnsan günah işlese de kafir olduğuna hükmedilmez. Mevlâna: “Kafire kötü gözle bakıp, kötü konuşma belki Müslüman olarak ölür” der.

          Tövbe kapısı herkese açıktır. Cenab-ı Allah: “Tövbe edin!” diye emrediyor. Allah’ın affı, rahmeti, kulun günahından büyüktür.

          Bazı   başımıza      gelen felaketlerden           Allah’ın         bizi sevmediği     hükmünü çıkarmamalıyız. Peygamberimiz şöyle buyurur:

 • “Allah bir kuluna hayır murat ederse, onun günahının cezasını dünyada verir.

Allah birine şer murat ederse, onun cezasını ahirete bırakır.” (Ramuz elEhadis:26/12)

 Bir de insanın vaktini boşa harcayıp helak olanlardan olmamaya dikkat etmesi gerekir. Eğer bir kimse vaktini, gücünü, imkanını boşa harcıyor, ömrünü boşa geçiriyorsa, bu Allah’ın okulundan vazgeçip yüz çevirdiğinin delilidir.

     Kur’an’da şöyle bir uyarı vardır:

 • “Ey inananlar! Mallarınız, evlatlarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın; böyle olanlar hüsrana uğrayanlardır.” (Münafikun:9)
  • “Allah’a ve Rasûlüne itaat edin. Bilin ki Allah, kafirleri sevmez. (Al-i İmran:32)
  • “Allah, zalimleri sevmez.” (Al-i İmran:57)
  • “Allah, hainlik edenleri sevmez.” (Enfal:58)
  • “Allah, israf edenleri sevmez.” (A’raf:31)
  • “Allah; kulluğunu unutarak, helal ve haram tanımayan haddi aşanları sevmez.” (A’raf:55)
  • “Allah, büyüklük taslayanları sevmez.” (Nahl:23)
  • “Allah, şımarıkları sevmez.” (Kasas:76)
  • “Allah, bozguncuları sevmez.” (Kasas:77)

 Kafir olmadığı halde kafir işi ileyen vardır. Münafık değildir ama münafık işi işleyenler vardır. Cenab-ı Allah onları da sevmez.   Peygamber (as): “Üç kişi vardır ki; Allah, kıyamet gününde onlarla konuşmaz. Onlara acıklı bir azap vardır. O üç kişi: Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve büyüklenen fakirdir.” Buyurur.

 Eğer Müslüman günaha, günahkara ve Allah’ın sevmediği kimselere tavır koyarsa, o zaman Allah’ın sevgisini kazanır ve Allah’a yaklaşır.

     Peygamber (as) bir hadislerinde şöyle bildirir:

 • “Şüphesiz ki insanlardan Allah’a yakın olanlar vardır! Buyurunca kendisine:
  • Ey Allah’ın Rasûlü onlar kimlerdir? Diye sorarlar.

     O da:

 • Onlar Kur’an ehli, Allah ehli ve Allah’ın has kullarıdır.” Cevabını verir. (İbn-i Mace Mukaddime:16)

 Bir hadislerinde: “Allah’a, günahkara buğzederek yaklaşın. Onları asık suratla karşılayın. Onlardan uzaklaşarak Allah’a yaklaşın.” (Ramuz el-Ehadis:256/10)

 Bir kutsi Hadiste: “Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.” Buyrulmuştur.  Bir ayette de Cenab-ı Allah: “Biz insana şah damarından daha yakınız.” Diyor. (Kâf:16)

 Demek ki; bir insan, Allah’a yakın olmak ve Allah’ın sevgili kulu olmak isterse bu zor değildir. Bir insanın Allah’tan uzaklaşması, Allah’ı karşısına alması da çok zor bir şey değildir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir