ALLAH, KİMİ SEVER?

 Büyüklerimiz: “Sen Allah’ı seversen Allah seni sevmez mi?” demiş. Allah, kendisini seveni sever. Hayra vesile olanları sever. Allah, günahtan kaçanları ve kendisine itaat edenleri sever. İbadet edenleri, sabredenleri, şükredenleri sever. Allah, takva üzerine yaşayanları ve rızasını gözetenleri sever. Allah, sevdiklerini sevenleri sever.

 Peygamber (as): “Allah yanındaki sevgisini öğrenmek isteyen, Allah’ın kendi yanındaki sevgisine baksın” buyurmuştur.

     Başka şeylerde olduğu gibi sevgi de karşılıklıdır.

     Kur’an’da:

  • “Allah’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyeceklerdir.” (Yunus:62) buyrulur.  Allah’ın sevdiğine kimse zarar veremez. Allah’ın koruduğunu kimse dokunamaz. Şöyle buyrulur:
  • “İman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın hakimiyeti yoktur.” (Nahl:99)

     Cenab-ı Allah’ın sevmesinin bir yolu da Rasûlüllah’a uymaktır: ,

     Kur’an’da şöyle buyrulur:

  • “Rasûlüm! De ki; eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarını bağışlasın.” (Al-i İmran:31)

Allah; ikram edilen ve yetim barındırılan ev sahibini sever. Bir hadiste: “Allah’ın en sevdiği ev, içinde ikram yapılan ve içinde yetim barınan evdir.” (Age:111/11) buyrulur.  Allah âdil yöneticiyi sever. Allah Rasûlü şöyle der:

  • “Kıyamet gününde Allah’a en yakın olan kişi, âdil yönetici, kıyamet günü en buğzettiği kimse de zalim yöneticidir.” (Age:17/5)

 Bir hadiste de: “Allah üç şeyi sever, üç şeyden de hoşlanmaz: „Şirk koşmayanı, Kur’an’a uyanı ve ayrımcılık yapmayanı sever. Çok konuşanı, çok soru soranı ve israf edeni sevmez.” Buyurmuştur. (Age:93/7)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir