ALLAH KİMİ LÂNETLİYOR?

Cenab-ı Allah Kur’an’da bakın kimleri lanetliyor:

  • “Allah’a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; İşte lanet onlar içindir. Ve kötü yurt olan cehennem onlarındır.” (Rad: 25)
  • “Allah ve Rasulünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azab hazırlamıştır.” (Ahzab: 57)
  • “İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder.” (Bakara: 159)  

Nur Sûresi’nin 7. ayetinde eşlerine zina iftirasında bulunanların üzerine Allah’ın lanetinin olacağı bildirilmiştir.  

Bakara 88: “Yahudiler isyanları sebebiyle lanetlenmiştir.”

Bakara 161: “ Ayetlerimizi inkar edenlere Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti vardır”  

Ali İmran 61: “Lanetin yalancılar üzerine olduğu bildirilmiştir.  

Ali İmran 87: “Zalimlerin cezası, Allah’ın meleklerin ve bütün insanlığın lanetine uğramalarıdır”

Nisa 52: “Batıla tapanlar, Allah’ın lanetlediği kimselerdir. Allah’ın rahmetinden uzaklaştırdığı lanetli kimseye yardımcı bulunmaz.”

Nisa 93: “Kasten adam öldüren, ebedi cehennemde kalacaktır. Allah ona gazap etmiş, lanetlemiş ve onun için büyük azap hazırlamıştır.”

Nisa: 118: “Allah şeytanı lanetlemiştir. Ayrıca şeytanlaşanları da lanetlemiştir.  

Maide 60: “Allah’ın lanetlediği ve gazab ettiği, aralarından maymunlar domuzlar ve puta tapanlar çıkardığı sapıklardır.”

A’raf 44: “Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir.”

Tevbe 68: “Allah münafıkları lanetlemiştir.”  

Hud: 18 Allah’ın laneti Allah’a karşı yalan uyduranlaradır.  

Hud: 60 “Allah’ı inkar edenler dünyada ve ahirette lanete tabi tutuldular.”

Hud: 99 “Firavun ve adamları lanete uğratıldılar.”

Nur: 7 ”Eşlerine zina iftirasında bulunanlar.

Nur: 23 “Namuslu kadınlara zina isnadında bulunanlar  

Kasas: 42 “Dünyada insanları ateşe çağıranların arkalarına lanet taktık.”  

Mü’min 52: “O gün zalimlere, özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Artık lanet de onlarındır. Kötü yurtta onlarındır.  

Muhammed: 22-23 “Bozguncular lanetlenmiştir.  

Fetih: 6 “Kötü zanda bulunan münafıklar, Allah’a ortak koşanlar, müslümanlar için kötülük isteyenler Allah tarafından lanetlenmiştir. Onlara cehennem hazırlanmıştır.”  

Zariyat: 10 “Kahrolsun o koyu yalancılara!”  

Müddessir: 19 “Canı çıkasıca nasıl ölçtü biçti?”  

Buruç: 7 “Müslümanlara yapılan işkenceyi seyredenleri Cenab-ı Allah Lânetlemektedir.  

Allah kimseyi lanetlilerden etmesin.

  • Kimsede lanetlilerden olacak günah işlemesin.  
  • Lanetlenmek, kovulmaktır, terk edilmektir, mahrum bırakılmaktır ve cezalandırılmaktır.  
  • Lanet, günah yüzündendir. Günahtan kaçan lanetten kurtulur.   
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir