Allah iyilik yapmayı emreder

Yeryüzünde kötülük kalmayıp iyilik hakim oluncaya kadar her Müslümanın görevi iyilik yapmak, iyiliğe teşvik etmektir. Bu samimi iman sahiplerinin işidir. Bu görevi yerine mazeretsiz getirmeyen Allah’a isyan etmiş olur.

İyiliği yaymak kötülüğün önüne geçmek iyi ortamlar hazırlamak, iyi nesiller yetiştirmek her Müslümanın üzerine  bir borçtur.

Bizden öncekiler Allah’ın adını yer yüzüne yaymak, iyiliği hakim kılmak için rahat yataklarında yatmamışlardır.

Daha öncekiler iyiliği emretmedikleri, iyiliği işlemedikleri, kötülüğe karşı çıkmayıp kötülük işledikleri için helak oldular. Bu hal bizim de başımıza gelmeden her iman sahibi görevini yapmalıdır. Allah Kur’an’da:

“Bir yerin halkı ıslah edici olduğu halde Rabbin haksızlıkla onları helak etmez.” (Hud:17) buyrulmuştur.

Peygamber (as) da şöyle buyurmuştur:

-“Bir bölgede kötülük, meydana çıktığında kötülük men edilmezse, Allah onlara azabını indirir. İyilere de mi? Denince: evet fakat sonra o iyiler Allah’ın rahmetine mağfiretine kavuşur. (Ramuz:54/2)

-“Bir de iyilik hakim kılınmaz, kötülüğe karşı olunmazsa, Allah onlara şerlileri musallat eder. İyi kimseler dua eder ama duaları kabul olmaz.” (Ramuz:502/11)

Peygamberimizin ifadesiyle iyilik ehil olana da olmayana da yapılması lazımdır. Eğer ehil olana isabet ederse yerini bulmuş olur. İsabet etmezse, iyilik ehli sen olursun. İyilik kötülüğü giderir onu yok eder.

Kur’an’da:

“İyilikler kötülükleri giderir.” (Hud:114) buyrulmuştur.

Peygamber (as) da sadakanın belayı önleyeceğini ifade ile “Sadaka ile belayı önle!” buyurmuştur.

Sebe Suresi 39. Ayette de “Siz hayra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir” buyrularak iyiliğin hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağı bildirilmiştir.

Cenab-ı Allah’ın bir emri de iyilikte yardımlaşmaktır. Zalime de mazluma da yardım edilecektir. Zalim zulmetmekten men edilecektir. Kötülük yapan, kötü halden kurtarılacaktır.

Allah Kur’an’da şöyle emreder:

“…. İyilik ve Allah’ın yasaklarından sakınma konusunda yardımlaşın günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın Allah’tan korkun çünkü Allah’ın cezası çetindir” (Marda:2)

Bir ayette de:

“Kafir olanlar birbirinin yardımcılarıdır. Eğersiz birbirinize yardım etmezseniz yer yüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur” buyrulur. (Enfal:78)

Sonuç olarak, iyilik ne şekilde hangi şartlarda olursa olsun ayakta tutulacaktır değilse, bela ve musibetler ceza olarak görülecektir.

İnsanların iyiliği unutmaları birbirine özendirmemeleri, kötülükten de sakınıp başkalarına sakındırmamaları kıyamet alameti olduğu bildirilmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir