ALLAH İNANCIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Kur’an’da şöyle bildirilir

“Allah’tan başka tanrı yoktur. O, hayatı ezelî ve ebedî olandır. Bütün mevcudat O’nun yaratmasıyla var olmuştur. O’nu ne bir uyuklama, nede uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. O’nun izni olmadan kim şefaat edebilir? O, geçmiş ve gelecek herşeyi bilir.

İnsanlar O’nun ilminden, dilediği kadarından başka birşey kavrayamazlar. Allah’ın bilgisi, gökleri ve yeri kaplamıştır. Göklerin yerin muhafazası O’na ağır gelmez. O, pek yüce olandır, pek büyük olandır.”Bakara Sûresi: 255)

          -“Deki: “O Allah birdir!”            

          -Allah sameddir (herşey ona muhtaç olduğu halde, O hiçbir şeye muhtaç değildir.)

          -O Allah  doğurmamıştır,  doğrulmamıştır.

          -O’na hiçbir şey denk değildir!” (İhlâs Sûresi)

Allah İnancımız şöyle olmalıdır:

-Allah{c.c.), herşeyi yaratan, yaşatan” sonrada yok edecek olandır.

-O’nun evveli ve sonu yoktur.

-O, herşeyi bilir, görür ve işitir,

-O, bütün noksalıklardan münezzehtir.

-O, cisim, suret, şekil değildir. BizO’nu kavrayamayız, hiç bir şey O’na benzemez. O’nun eşi, dengi benzeri yoktur. O, mekandan şekilden münezzehtir.

Peygamberin ifadesiyle: “Allah’la ilgili ne aklınıza gelirse; Allah(c.c.) ondan başkasıdır” Yunus: “Yücelerden yücesin-Kimse bilmez nicesin” demiştir.

Cenab-ı Allah, emir ve hüküm koymada tektir. Onun için itaat edilmeye en lâyık Allah’tır.

Allah’ın dilemesi dışında hiç birşey olmaz.

“Allah” lafzı hiçbir kelimeden türememiş-tir, özel isimdir.

O, en büyüktür Ondan başka büyük yoktur.

Kur’an’ın ifadesiyle: “O; herşeyin sahibidir. Göklerin ve yerin Rabbı Allah’tır.” (Yunus sûresi: 6)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir