ALLAH’ I ZİKRETMEKLE İLGİLİ SÜNNETLER

Rasûlallah (sav) devamlı dili ile kalbi ile hem de beden ile Cenab-ı Allah’ ı anmayı çok severdi ve derdi ki:

 • “Allah’ ı zikredenle zikretmeyen diri ile ölü gibidir.”   (Buhari, Deavat: 67)
 • “Size amellerin en hayırlısını haber vereyim mi? En hayırlı amel, Allah’ ı zikretmektir.”  

(Age: 6)

 • “Zikir sadakadan da, oruçtan da hayırlıdır.”   (Ramuz el-Ehadis: 208/13)
 • Bir kutsi hadiste: “Kulum beni andığı ve dudakları benim için kıpırdadığı an, Ben kulumla beraberim.”   (İ. Canan, Hadis Ans: 17/505)
 • “Kulun Allah’ ın azabından kendini kurtarma da zikirden müessir bir amel yoktur.”  

(Age: 6/1947)

 • “Zikrin en faziletlisi “Lâilâhe illallah” demektir.”   (İbn-i Mace, Edep: 55)
 • “Günde yüz defa “Sübhanellah” diyene bin iyilik yazılır, bin günahı bağışlanır.”  

(Müslim, Zikir: 37)

 • “Allah’ ın zikri şifadır.”   (Ramuz el-Ehadis: 122/7)
 • “Üzüntüsü, kederi bol olan “Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” desin.”  

(Müslim, Zikir: 13)

 • “Bir kimse bir yerde oturur da Allah’ ı zikretmeden kalkarsa, Allah’ a karşı eksik iş yapmış olur. ”   (Riyaz üs-Salihın: 822)
 • “Bir topluluk oturup Allah’ ı zikrederse, melekler onların etrafını sarar. Onlara Allah’ ın rahmeti iner. Allah onları meleklerin yanında anar.”   (İ. Canan, Hadis Ans: 1943)
 • “Ya Hafsa, çok sözden sakın. Zira, zikrullahsız çok söz kalbi öldürür ve Allah’ ı çok zikreden söz de kalbi ihya eder.”   (Ramuz el-Ehadis: 496/11)

Hz. Aişe (ra): “Abdestli ikende abdestsiz ikende peygamber (as) Allah’ ı zikrederdi.”  

(Riyaz üs-Salihın: 3/41)

 • “Kul yatağa abdestli olarak yatıp, uyuyana kadar Allah’ ı zikrederse, o gece Allah ona istediğini verir.”   (Büyük Hadis Külliyatı: 5/233)

Zikir bağırıp çağırarak hoplayıp zıplayarak olmaz. “Hafif sesle içinden Rabbini zikret.”  

(A’raf: 205)

“En hayırlı zikir hafi (gizli) olan zikirdir.”   (Age: 5/234)

 • “Ashabım! Münafıklık konusunda Allah’ a sığının” deyince Ashab:
 • “O nedir ya Rasûlallah?” der. Allah Rasûlü:
 • “Kalpte huşu olmamasına rağmen bedende huşu görünmesidir.” buyurur.   (Kitab’üzZühd Ver-Rehaik: 42)
 • “Kim insanlara amelini işittirirse Allah onu hakir kılar.”   (Age: 42)

Yüksek sesle zikredenleri Allah Rasûlü: “Siz sizden uzak birini mi veya bir sağıra mı duyuracaksınız!” diyerek susturmuştur.

Zikirdeki sünnetler neymiş:

 1. Cenab-ı Allah’ ı sürekli zikretmek sünnettir.
 2. Üzüntü sıkıntı anında “Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” demek sünnettir.
 3. Bir yerden kalkmadan Allah’ ın adını zikretmek ve salavat getirmek sünnettir.
 4. Yatağa yatarken Allah’ ı zikretmek, dua etmek ve Fatiha, Ayet el-Kürsi, İhlas, Felâk, Nâs sûrelerini okumak sünnettir.
 5. Allah’ ın zikredilmediği boş sözlerden kaçınmak sünnettir.
 6. Allah’ ı gizlice zikretmek sünnettir.
 7. Göstermelik hareket ve davranışlardan kaçınmak sünnettir.
 8. Zikrederken bağırıp, çağırmamak sünnettir.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir