ALLAH GÜNAHKARLARI NASIL HELAK ETTİ?

Cenab-ı Allah bazı günahları ertelenmez, ibret olsun diye dünyada ceza verir;  

 • Cenab-ı Allah, Nuh kavmini, tufanla cezalandırmıştır.  
 • Ad kavmini, şiddetli rüzgarla,  
 • Semud kavmini, beyinleri patlatan bir çığlıkla, uğultu ile,  
 • Lût kavmini, taş yağdırarak, yerin dibine batırarak,  
 • Şuayb kavmini, gökten ateş yağdırarak,  
 • Firavunu ve adamlarını denizde boğarak,  
 • Ebrehe’yi Ebabil kuşları ile,  
 • Pompe halkını vezü yanardağı ile cezalandırmış-tır.  

Bundan başka bir çok insanı ve toplumu çeşitli şekillerde cezalandırmıştır.

Kur’an’da:  

 • “Onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdir. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine zulmediyorlardı.” (Ankebut:

40)

 • “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler. (Rum: 41)

Enfal Sûresi’nin 53. ayetinde bir milletin kendisindeki güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmeden Cenab-ı Allah’ın da onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceği bildirilmiştir.  

Hz. Peygamber (SAV) de şöyle buyurur:  

 • “Fuhşun yayıldığı yerde yeni hastalıklar yayılır.”
 • “Ölçüde tartı da hile yapılırsa, kıtlık olur, zalimler başa geçer.”
 • “Zekat verilmezse, yağmur yağmaz”,
 • “Ahdinde durmayanlara düşman musallat olur.”  
 • “İnsan, günahı sebebiyle iyiliklerden mahrum olur.”  

“Günah, rızkı daraltır.”

 • “Allah günahta ısrar edeni terk eder.”  
 • “Bir günah, başka günaha neden olur.”
 • “Günahlar kalbi karartır.”

Bir insan işlediği günaha devam etmedikçe kendini günaha mahkum görmedikçe bir kurtuluş yolu vardır.  

Bir hadiste: “İnsanlar günahta kendilerini mazur görmedikçe asla helak olmazlar” (Ramuz: 354/2) buyrulur.  

Dünya aslında ceza yeri değil imtihan yeridir. Ama bazı suçların cezası hem dünyada hem de ahirette verilir. Meselâ; Allah’ın müstehcenliği ve fuhşu çabuk cezalandırdığı görülmüştür.  

Ceza, kulun yaptığının karşılığıdır. Allah kimseye zulmetmez.  

Kur’an’da:  

 • “Kitap ortaya konmuştur: “Vay halimize!” derler bu nasıl kitapmış! Küçük büyük yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş!” Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin kimseye zulmetmez.” (Kehf: 49) buyrulmuştur.  
 • Yunus Sûresi 44. ayette: “Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler” buyrulmuştur.  
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir