Allah Görülebilir mi?

            Cenab-ı Allah,  şekilden,  mekandan münezzeh   olduğu için  hiçbir kimsede,hiçbir yerde tecelli etmez.

            A’raf  Sûresi’nin  143. ayetinde, Musa (as)’ın  Rabbini  görmek  istediği , kendisine Allah’ın: “ Sen beni   göremezsin , şu dağa  bak.” dediği  ve  dağın  paramparça olduğu; Musa (as)’ın  bayıldığı ve ayıldığı   zaman  tevbe  istiğfar  ettiği  haber verilmiştir.

            İnsanın  göz  yapısı , Allah’ı  görecek yapıda değildir.

            En’am  Sûresi’nin 103.âyetinde:“O’na gözler  erişemez.” buyrulur.

            Hz. Peygamberin  bildirdiğine  göre; mü’minler, Allah’ı cennette göreceklerdir.

            Kıyamet Sûresi’nin 22-24.ayetlerinde:”O günde yüzler  parlak olduğu halde Rabbine bakacaktır. Nice    yüzler  de   o   gün   somurtup   kaçacaktır. ” buyrularak   inananların  ahirette  Allah’ı   göreceği, inanmayanların    göremeyeceği   haber  verilmiştir.

            Ayrıca peygamberde bir  gün dolunay  halindeki  aya bakıp siz ahirette ,bu ayı gördüğünüz gibi Allah’ı  görebileceksiniz.” buyurmuştur. (Riyazüs-Salihin:2/1055)

            Hz. Peygamber    miraç   olayını,   anlatırken “Allah’ı   gördün mü ? ”denilince  peygamber “O, bir   nurdur, nasıl  göreyim ?” demiştir.Miraçta  peygamber  baş  gözü   ile değil , kalp gözü  ile  görmüştür. Ve “ Allah’ı  görmek  hiçbir   kimseye  mümkün  ve muvafık değildir.” (K.Sitte:17/1328) buyurmuştur.

            Hz   Musa (as)’ dan  ve   peygamberimizden  delil   getirip,  “Biz  de  Allah’ı neden görmeyelim ?”  denirse,  onlar   peygamberdir. Onlara  vahiy  geldi, bize de gelir, denilebilir mi?

            Osmanlı    alimi  Ömer  Nesefi,   şöyle   der :  

 “Rüyada Allah’ı gördüğü iddiasında bulunan kimse puta tapandan daha şerlidir.Zira rüyada görülenler, hayal ve misallerdir.Allah, ise   bunlardan   münezzehtir.” (Akaid : 90)  

             “Allah’ı   baş    gözü   ile   veya    uyanıkken  gördüğünü iddia eden sapıktır.( Age: 91)

           “Ben   Allah’ı  uyanıkken  gördüm,  Allah’tan şifa  en  emir  aldım   diyen   küfre  girer.”(Age:211)

            Biz  Allah’ı,  dünyada  değil ahirette  göreceğiz. Biri : “Ben gördüm,  görüyorum, görülür.”derse, ona  şöyle  bir  soru  sormak  gerekir:”Allah,mekandan, şekilden  münezzeh mi?” Bize “Evet” diyecek. Peki  sen  nerede  ve  nasıl  gördün? Bir  yerde  bir  şekilde  gördüm  deyince,   Allah’a mekan  ve  şekil  izafe   etmiş   olmuyor  musun ?  Bu  şirk değil  mi?  

            Allah  kimseyi ehl-i  sünnet çizgisinden  ayır- masın.

             Kendini  bilen hiçbir büyüğümüz  ben Allah’ı gördüm, görüyorum diyerek ortaya çıkmamıştır.

            Allah şaşırtmasın…

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir