ALLAH; BİRDİR, TEKTİR

     “Allah” teklik ifade eder, çoğulu yoktur. Allah tek otoritedir.

     İslâm’ın temeli tevhide (tek Allah inancına) dayanır.

 Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid te “Allah’tan başka ilah olmadığına” manası vardır.

     Abdullah İbni Abbas (ra) şöyle anlatır:

  • Peygamber (as)a bir heyet geldi ve: “Biz çok uzak yerden geliyoruz. Bize kesin ve açık bir amel söyle ki onu hem başkala-rına öğretelim hem de onunla cennete girelim” dediler.

     Peygamber (as) onlara ilk olarak şunu söyledi:

  • “Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın kulu ve Rasûlü olduğuna şehadet etmektir.”  

     Allah Rasûlü hadislerinde şöyle buyurur:

  • “Kim Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram, cenneti vacip kılar.” (B.Hadis Külliyatı:1/17)
  • “Kim Rab olarak Allah’ı, din olarak İslâm’ı, peygamber olarak Muhammed’i kabul ettim, hoşnut oldum derse, cennet ona vacip olur.” (Age:1/17)

Peygamber(as)ın davetinin özü Allah’ın varlığına, birliğine davet olmuştur. Her fırsatta puta taparlığa karşı çıkmış ve tek Allah’a imana davet etmiştir.

 Müşrikler peygamber (as)a:  – Senin inanmamızı istediğin Allah bir mi? Üç mü? Altından mı? Gümüşten mi? Oğlu, kızı var mı? Ne şekildedir bize haber ver, deyince: “Ey Muhammed! De ki: O, Allah birdir. Her şeyden müstağnidir. Her şey O’na muhtaçtır. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.” Anlamındaki İhlas Sûresi nazil olmuştur.

     Kur’an bize Allah’ın birliği konusunda şöyle bilgi verir:

  • “Allah evlat edinmemiştir. O’nunla beraber hiçbir tanrı yoktur… Allah müşriklerin yakıştırdığı şeylerden münezzehtir.” (Mü’minun:91)
  • “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrı bulunsaydı yer ve göğün nizamı bozulurdu…” (Enbiya:22)
  • “Yahudiler: “Üzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar da: “İsa Allah’ın oğludur” dediler. Bu onların ağızları ile geveledikleri sözlerdi…” (Tevbe:30) “Halbuki onlara tek Allah’a kulluk etmeleri emrolundu. O’ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.” (Tevbe:31)    
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir