ALLAH ADINA YEMİN NASIL OLUR?

 Yemin etmek, olur olmaz şeyler için Allah’ın adını yeminde, bedduada ve lanette anmak doğru değildir.

 Atalarımız: “Üç vavdan kaçının: Vakfın, Vasinin ve Vallahi’nin vavından” demişlerdir.

 Yemin etmek, yeminli konuşmak hele yalan yere yemin etmek, yemin edip de yeminini tutmamak asla doğru değildir.

 Dilimizi iyi şeylere, güzel sözlere alıştırmalıyız. Biz çocuklarımıza yemin etmelerini, yeminli konuşmalarını yasakladık. “Allah bir”, “Allahüekber” sözcüklerini öğrettik. Kur’an’da şöyle buyrulur:

  • “Konuşurken, ağızdan çıkıveren yeminden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Bilerek yapılan yeminden sorumlu tutar. Bunun kefareti; ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek yahut onları giyindirmek veya köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yeminin kefareti budur.” (Maida:89)  Bir ayette de: “Anlaşma yaptığınız zaman Allah’ın ahdini yerine getirin ve Allah’ı

üzerinize şahit tutarak pekiştirdikten sonra yemininizi bozmayın.” (Nahl:91) buyrularak yemine sadık kalınması emredilmiştir.

     Peygamber (as) da şöyle ikaz eder:

  • “Alış  verişte yemin, malın kazancını giderir. Bir şeyi satarken yeminden sakının. O, her şeyi mahveder.” (Riyaz’üs-Salihın:1752-53)

 Peygamberimizin ve arkadaşlarının yemini: “Allah bir”, “Estağfirullah” şeklinde idi. (Hadis Ans:16/214)

 Yemin; Vallahi, Billahi, Tallahi” şeklinde yapılır. Dinin emrettiği veya yasakladığı şeye yemin olmaz. (İçki içeceğim, namaz kılacağım gibi)

     Allah’tan başkası adına yemin olmaz.

  • “Yalanım varsa kafir olayım.”
  • “Şu şöyle ise imansız öleyim” diyen küfre düşer. Çünkü; kafir olmaya razı olmuştur.

 Allah’tan başkasına yemin eden şirk koşmuş olur. Araplar, putlara yemin ettikleri için müşrik olmuşlardır.

     Bir hadiste şöyle buyrulur:

  • “Kim, Allah’tan başkasına yemin ederse şüphesiz o şirk koşmuştur.” (Tirmizi Nüzur:9)

 Yeminde aldatma, kandırma yoluna gidilip hile olmaz. Ayağı kaldırmakla yemin geçersiz olmaz. Karşı taraf yemini ne manada anladıysa yemin o şekilde yapılmış olur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir