ALKOL DERT Mİ DEVA MI?

            İçki de ilaç özelliği yoktur. Derttir deva değildir. Alkol hastalık ve dert kaynağıdır.

            Alkolün zararlarını bilen hiçbir kimse, kendisi içse de başkalarına asla tavsiye edemez. Çünkü bugün en etkili mutsuzluk formülü alkoldür. Buna rağmen bazı alkol alanlar bir sürü problem yaşadığı halde alkolün faydalı olduğunu savunmaya devam eder. Ama hiçbir zaman alkol onu savunmaz.

            Bugün alkol sosyal, ekonomik ve sağlık açısından “Şu yönü ile faydalıdır” denemez.

            İnsan vücudunun alkole ihtiyacı yoktur. İhtiyacı Allah meyvelerde yaratmıştır. İnsan vücudunun demire de ihtiyacı vardır. Bunun için nasıl demir yalaması veya demir kemirmesi gerekmiyorsa, alkol içmesi de gerekmez.

            Alkol insana faydalı olsaydı Allah haram kılmaz, emrederdi. Dinde bir şeyin yasak          olmasının     sebebi          zararlı           oluşundan,zarar        vermesinden           ve      zarar verdirmesindendir. Alkol hem vücudun hem de ruhun sağlığını bozan bir derttir.

            Alkol, beyin hücrelerini bir daha yenilenmemek üzere öldürür. Hem de bir kadehi, 1000 den fazla hücre öldürür.

            Alkol, vitamin düşmanıdır. İnsan vücudundaki vitaminleri öldürür. Vitaminler alkolle karışınca hepsi ölür.

  • Donmamak için alkol alanların donduğu, almayanların donma tehlikesinden kurtulduğu açıklanmıştır.

            İnsan vücudunun şişedeki alkole asla ihtiyacı olamadığı, sağlıkçılarımızın ifadesidir.

  • “Hz. Peygamber: Allah sizin şifanızı, size haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır, buyurmuş. Allah’ın haram kıldığı şeylerle tedavi olmanın haram olduğunu ve haramlarda şifa olmadığını bildirmiştir. İçki haram olduğuna göre onunla tedavide haramdır. Allah şifayı haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır.” (İslam Fikhi. Ans.7/439)
  • Biranın böbrek taşı düşürdüğü de yalandır. Daha çok taş yaptığı açıklanmıştır. Fayda umarak hiçbir söze kanmamak lâzım.
  • İçki içenin daha çok yaşadığı, daha az hastalandığı ve güzelleştiğini iddia eden bir doktorun maaşının şarap fabrikasından karşılandığı ortaya çıkmıştır.             Bu güne kadar hiçbir doktor, alkolü tavsiye etmemiştir. Eden varsa kendisi alkoliktir.

            Peygamber: İçki kötülüklerin anasıdır, derken onda fayda aramak yanlıştır.

            Raporlar, istatistikler ortada iken alkolün faydasından söz etmek, gerçeklere ters düşer. Soruyorum: Bugün hangi alkolik baba, çocuğuna içkiyi tavsiye eder?

            Bugüne kadar içkinin faydasını kimse görmemiştir.

            Şairin ifadesiyle:

            “Mey neşveye de zevke de mahsus değildir.

            Erbab – ı gam-ı, belki tez öldürmek içindir.”             Alkolün insana sağladığı hiçbir fayda yoktur.  

            Alkol necistir, necasetle tedavi olmaz.

Hz. Peygamber: “İçki şifa değil, derttir.” (Müslim Eşribe: 6/1984) der.

            Haramdan gıdada olmaz, şifada olmaz. İçki, kendisi derttir. Kendisi hastalıktır. Nasıl hastalığa şifa olsun?

            Bazıları az alkolü insana tavsiye etmeye kalkıyorlar, bu son derece yanlıştır. Dünya Sağlık Örgütü “Kalp için az şarap tavsiyesini, geri kalmış ülkelere yönelik, ticarî maksatlı reklâmdır” demiştir. (5/11/1994. Zaman)

            Tarık B. Süveyd (r.a) anlatıyor: Bir hastalığım vardı. İçki yasak edilmeden evvel, o hastalığımın tedavisinde içki kullanıyordum. İçki yasak edilince, Allah Resulü’ne gelip durumumu arz ettim ve benim için içkiye ruhsat olup olmayacağını sordum. Cevap olarak bana: “Hayır. İçki kendisi hastalıktır, asla deva olamaz” buyurdular. (Münzim Esribe: 12)

            Demek oluyor ki içki hastalık kaynağıdır. Dert sebebidir. İnsanın organlarını tahrip eden zahirdir. Kısacası kötülüklerin anasıdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir