ALKOL BELASI

            Alkol ve alkol kullanma alışkanlığı insanlık tarihi kadar eskidir. M.Ö. 2000 yıllarında Hammurabi Kanunları’nda alkol ticaretinden söz edilmiştir. Eski Yunanda içki tanrısı vardır. Kutsal kitaplarda alkol yasağı vardır. Çünkü her devirde alkol, kötülüklerin ana sebebi olmuştur. Bir yerde alkol varsa orada huzur yoktur. Yuva yıkan odur. İntihar ettiren odur. Kazalara, belâlara, cinayetlere sebep odur. Tacize, tecavüze, saldırıya sebep odur. Yani her kötülüğün anasıdır.

            Alkol uzmanların ifadesiyle bir insanın, bir toplumun başına gelen en büyük belâlardan biridir. Çalışma hayatına iş kaybına en büyük darbeyi alkol vurur. Feci kazalara sebep olan alkoliklerdir. Çeşitli suçların işlenmesinde alkolikler öndedir. Akıl hastanelerinde, hapishanelerde araştırma yapılsa, alkolikler başta gelir. Çılgınlıkların, akıl almaz şeylerin altında alkol vardır. Uyuşturucuya, fuhşa başlamanın baş sebebi alkoldür. En çok intihar olaylarının alkol alınmasından sonra olduğu bir gerçektir.  

            Alkolün gerekli ve faydalı olduğunu savunanları alkol hiçbir zaman savunmamıştır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir