ALATENLİ ve KEL NEDEN HELAK OLDU?

Ebu Hureyre (ra) naklediyor: “Peygamber(as) şöyle anlattı:

 “Cenab-ı Allah kel, kör ve deri hastalığı olan üç kişiyi imtihan için melek gönderdi.  Melek alatenliye geldi:

 -Ne istersin en çok neyi seversin? diye sordu. Adam:

 -“Güzel bir cildim ve develerim olsun isterim” dedi. Ondan ayrılıp kelin yanına geldi:

 -“Ne istersin ne gibi bir malın olsun istersin?” dedi. O da:

 -Kelliğim gitsin güzel saçlarım olsun bir de sığırlarım olsun isterim dedi. Sonra körün yanına geldi. Ne istersin dedi. Kör : 

 -Gözlerim açılsın ve koyunlarım olsun isterim” dedi. Melek dua etti üçünün de istekleri oldu ve zengin oldular.

            Cenab-ı Allah imtihan için meleği tekrar gönderdi.             Birincisine dedi ki:

 -Ben yolcuyum sana vücuduna güzellik vererek, mal olarak da develer ihsan eden Allah rızası için yoluma devam edebilmem için bana bir deve verir misin? dedi.  Adam:”Olmaz” dedi, vermedi.

 Melek:”Sen alatenli biriydin Allah sana develer verdi. Deyince adam:

            -“Onları ben kazandım, babamdan kaldı”  dedi.

            Melek:

 -“Allah seni eski haline çevirsin” dedi. Kele eski halini hatırlattı, ondan yardım istedi, o da reddetti vermedi.

 Melek:”Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün” dedi. Köre geldi ona da fakirim yolda kaldım Allah’ın sana verdiği maldan bana bir koyun ver” dedi. Adam:

 -“Ben kördüm Allah gözümü açtı, bana zenginlik verdi, istediğini al” dedi.

 Alatenli ile kel olan imtihanı kaybetti ve ceza olarak eski hallerine döndü. Fakirleştiler. Cenab-ı Allah onları cezalandırdı.(Müslim Zuhd:10) cimrilik ve nankörlüğün cezasını gördüler. Kör olan daha da zengin oldu.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir