AKRABA EVLİLİĞİ

            Bazı ailelerde kız yabana gitmesin diye, bazı ailelerde de mal başkasına gitmesin diye rizk altına girilmektedir. Prof. Dr. Vehbe Zuhayli : şöyle bir hadis nakleder :

            “Yakın akraba ile evlenmeyin çocuk zayıf doğar” (İslâm Fıkhı Ans : 9/15)

            Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Özata, Akraba evliliklerinde iştah geni bozukluğu sonucu, ölümcül aşırı şişmanlık hastalığına yol açtığını açıklamıştır. (3.11.2001 Zaman)

            “Arabistan’da yayınlanan Mecelle Dergisi’nin araştırmalarına göre; akraba evliliğinden doğan çocukların %50’sinin sakat doğduğu ortaya çıkmıştır.

            Washington Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Nilson Nill, akraba evliliğinden doğan çocuklarda görülen hastalıkların başında şeker, kan kanseri, kalp ve hemofilinin geldiğini açıklamıştır.

            Bir de akraba evliliğinin ölüm oranını arttıran en büyük faktör olduğu bildirilmiştir” (10.09.1997 Türkiye)

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir