AİLEDE SORUMLULUK ORTAKTIR

            Hz. Peygamber : “ Erkek, ev halkının çobanıdır, ev halkından sorumludur. Kadın, evinin muhafızıdır” (Tecrid-i Sarih Ter. 3/41) Aile yuvasının mutlu ve devamlı olabilmesi için:

            -Ailede “ben” değil “biz” anlayışı olmalıdır.

            -Sevinçler üzüntüler beraber karşılanmalıdır.

            -Dil yarası geçmez. Pişman olunacak söz söylenmemeli, problemler beraber aşılmalıdır.

            -Gerginlik, kızgınlık anlarında münakaşa edilmemelidir.. Her konuda istişare, danışma, bilgilendirme yoluna gidilmelidir.

            -Verilen sözler tutulmalıdır.

            -Sırlar ifşa edilmemelidir.

            -Beraber dua, beraber ibadet, beraber kitap okuma çok güzel bir yoldur.

            -İlişkileri zedeleyen televizyon sınırlı ve dikkatli seyredilmelidir.

Hatalı olan taraf özür dilemesini, susmasını bilmelidir. İnat, küsme, evi bırakıp gitme yanlıştır.

            -Arada gizlilik, yalan olmamalıdır.

            -Birbirine karşı üstünlük kavgası yapılmamalı. “Ben demiştim”, “Ben uyarmıştım” diyerek sürtüşülmemelidir.

            -Hatalar, yanlışlar, tatlı tatlı düzeltilmelidir.

            -Evde var olanla yetinilmelidir.

            -Eşler başkaları ile kıyas edilmemelidir.

            -Kadınla erkek iki yarımdır, bütün oluşturmalıdır.

            -Kur’an’da : “Hanımlarınız sizin için bir örtü, sizde onlar için bir örtüsünüz” (Bakara :187) buyrulmuştur.

            -Evlilik fedakârlık ister, iki tarafın çabaları ile yürür.

            -Eşlerin birbiri ile münakaşa etmesi, kör dövüşü olur. Uzadıkça zarar, büyür gider. Dönülmeyecek noktaya gelir.

            -Allah’da, peygamberde aile sorumluluğunu hem kadına hem de erkeğe yüklemiştir. “İki ayakla ayakta durulur”, “İki elden ses çıkar” denmiştir.

            -Evin huzuru için müşterek ibadete, beraber yapılacak duaya, beraber yapılacak istişareye, beraber okumaya, beraber düşünmeye ihtiyaç vardır.

            -Evde eşlerin arasına kedi köpek girmemelidir.

            Eşler zaman zaman şüpheleri gidermek, evlilik bağlarını kuvvetlendirmek için aile içinde bile olsa nikâh tazeleme yoluna gidilmelidir. Aile için taze kan gibi olur.

            Zaman zaman “Ben seni seviyorum, sen beni seviyor musun?” diyerek sevgi bağları kuvvetlendirilmelidir.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir