AİLE REİSİ ERKEKTİR

Kadın ve erkek bir çok yönden farklı iki ayrı cinstir. Yapıları, görevleri de farklıdır. Sadece fizikî yapıları değil ruhsal yönleride farklıdır. Bunun için Allah farklı görevler yüklemiş, görev bakımından özel korunmalarını istemiştir.

Kadının erkekten farklı olarak kutsal bir görevi vardır. Kadın milletin anasıdır. Kadının görevini erkek, erkeğin görevini de kadın yapamaz.

İslâm’a göre evin reisi erkektir, kadının sorumluluğu da erkeğin üzerindedir. Evin ihtiyaçlarını, ev halkının ihtiyaçlarını karşılamak, erkeğin sorumluluğundadır. Evlenirken mehir erkeğe aittir. Boşanma halinde nafaka erkeğe aittir. Barınma, sağlık erkeğe aittir.

Kur’an’da : -Erkekler kadınlardan bir derece daha üstünlüğe sahiptirler.” (Baraka :

228)

-“Erkekler, kadınların yönetici ve koruyucusudur. Saliha kadınlar itaatkârdır…” (Nisa : 34) buyrulmuştur.

Allah Rasûlüde : “Erkek, ailenin idarecisidir” buyurmuştur. (Buhari : 2/146)

Tahrim süresinin 6. ayetine göre evin erkeği, çoluk çocuğunu koruyacaktır. Çünkü kadın, korunmaya muhtaçtır. Erkeğin hakimiyetinin kabul edilmemesi halinde ortada ne evlilik kalır ne de aile kalır.

Erkeğin hakimiyeti, kadının lehinedir. Çünkü kadın, erkeğin yaptığını yapamaz. Onun gibi gece gündüz serbest çalışamaz.

Eşler arasında, üstünlük, reislik kavgası, yaptırmak aile yuvalarına yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Ailenin reisi erkektir. Cennet ise anaların ayağı altındadır.

Yıllar önce ailede reislik kavgası yaptırılan Avrupa’da aileler başsız kalmış ve ayakta duramamıştır, dağılmıştır. Bu, yuva yıkma ve kadını yalnız bırakma oyunudur.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir